Smiruje li se stanje nakon obilnih padavina u TK?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U Izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla navedeno je da je vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 200,65 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 88 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 150,72 m3/s. Rast brane od 18-24 = 12 cm. Od 24-06= 12 cm. Jutros od 06-07= 1 cm. Evidentan je pad dotoka vode.

Poplave

Grad Živinice

Rijeka Spreča je u stagnaciji. Na lokalitetu Dubrave, regionalni put R469 voda prelazi preko saobraćajnice, saobraćaj usporen. Na magistralnom putu M-18 u mjestu Maline, Spreča prelazi preko saobraćajnice. Policija kontroliše saobraćaj koji je usporen. Na tom mjestu podignuti su objekti privatni, kojom prilikom su zatrpani odvodni kanali i zbog toga dolazi do izljevanja vode.

Općina Banovići

Nakon povlačenja vode još dva stambena objekta pod vodom u Gradu 2 i Brezovači.

Grad Gračanica

Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac je 412,60 cm i u porastu je za 42,6 cm u odnosu na mjerenje u posljednja 24 sata. Trenutni trend je u opadanju – 2 cm. Rijeka Spreča je usljed velikih količina padavina u proteklim danima a i zbog dotoka vode od pritoka kao i velike količine ispuštanja sa brane Modrac izašla  iz svog korita u dijelu od Miričine do Stjepan Polja te poplavila oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u sprečkom polju.

Uposlenici nadležne službe jutros su obišli poplavljeno područje sprečkog polja te utvrdili da je na više mjesta ugroženo nekoliko stambenih i privrednih objekata, voda nije ušla u pomenute objekte ali su u okruženju i prilaz objektima je pod vodom,

Općina Doboj Istok

Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča se izlila i poplavila priobalno 100 ha poljoprivrednog zemljišta. Od lokalnih vodotoka ugroženo je više stambenih i pomoćnih objekata u naselju Lukavica Rijeka.

Klizanje tla

Općina Banovići

Prijavljena 3 klizišta Borovac, Grad 2 i Tulovići. Nema ugroženih stambenih objekata.

Općina Gradačac

Aktivirano klizište u Mahmut Mahali i u blizini putne komunikacije Gradačac-Ormanica, koje ugrožava put u Lukavac Gornji.

Grad Srebrenik

Prema informacijama OC Srebrnik nisu navedene lokacije klizišta. Sa 23.06.2020. u Gradski Operativni centar  CZ-Srebrenik je prijavljeno 8 novi klizišta a klizišta ugrožavaju stambene objekte (kuća).

Grad Tuzla

Prijavljena Klizišta u MZ-a: Tetima-Gornja Tuzla, MZ Batva, MZ Požarnica