Snižavaju se cijene mobilne telefonije

Snižavaju se cijene mobilne telefonije

Objavio: -

Regulatorna agencija za komunikacije predstavila je odluku o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uslova za pružanje telekomunikacionih usluga. S obzirom na činjenicu da su cijene ovih usluga mnogo veće u odnosu na zemlje u regionu, doneseno je nekoliko mjera.

Od 01. juna ove godine korisnici mobilne telefonije u BiH neće morati plaćati uspostavu poziva, ili će to biti minimalna cijena. Zapravo, Regulatorna agencija za komunikacije BiH objavila je pet odluka o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uslova za pružanje telekomunikacionih usluga. Jedna od njih je da se, u skladu postpaid i prepaid tarifnih modela u kojima postoji naplata uspostave poziva, primjene ili obračunska jedinica jedna sekunda ili ukinu naplate uspostave poziva. Uspostava poziva se izuzetno može naplaćivati za bonus minute koje korisnik dobija u okviru paketa, tarifnih opcija, tarifnih paketa koji uključuju besplatne vikend minute i slično. Iz Agencije smatraju da bi primjena takve mjere mogla rezultirati smanjenjem cijena na računima za mobilnu telefoniju.

Druga mjera odnosi se na prepaid korisnike. „Za prepaid korisnike trajanje računa nakon nadopune računa iznosom od 10 KM i više, mora vrijediti najmanje 90 dana od nadopune, a u periodu od 90 dana korisniku se treba omogućiti mogućnost da ima dolazne i odlazne pozive“, ističe  Amela Odobašić, glasnogovornica Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Radi se o procesu o kojem se duže vrijeme govorilo, tako da je RAK, nakon zaključaka Parlamentarne skupština BiH, te provedenih analiza tržišta, donio mjere koje imaju za cilj smanjenje cijena u mobilnoj telefoniji. Nakon analize, ustanovljeno je da je tačna informacija da su cijene mobilne telefonije veće u odnosu na zemlje u regionu, te da konkurencija treba jačati. Operaterima je naloženo i da, u sklopu svih postpaid i prepaid tarifnih paketa mobilne telefonije, izjednače cijene za pozive iz mobilnih mreža prema drugim fiksnim mrežama sa cijenama poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži. „Ovo zahtijeva kompletno pitanje usklađenja tarifnih politika u mobilnoj telefoniji BiH. Zahtijeva i donošenje tzv. dugoročnih mjera. Neophodno je usvajanje strateških dokumenata od Vijeća ministara“, dodaje Odobašićka.

Prvenstveno se tu misli na politiku sektora telekomunikacija, te je neophodno dalje revidirati postojeća pravila Agencije. No, za sada su tu mjere koje stupaju na snagu već od prvoj juna, odnosno jula.   „Nakon toga Agencija će izraditi analize i moći će u procentima izraziti koji su to efekti za krajnje korisnike, kada je u pitanju cijena u mobilnoj telefoniji“, napominju iz RAK-a.

Agencija nastavlja sa radom istim tempom, a pomenute mjere su, kako navode, donesene u dogovoru sa telekom operatorima.