12.8 C
Tuzla
07.07.2022.

SOS Dječija sela BiH: Konkurs za izbor Direktora Programa SOS Dječije selo Gračanica

Direktor programa Dječijeg sela odgovoran je za cjelokupno vođenje, upravljanje operacijama, razvoj i administrativnu funkcionalnost Programa Dječijeg sela Gračanica.
Osnovna svrha uloge CVPD-a je da vodi razvoj i potakne postizanje strateških ciljeva Programa Dječijeg sela kako bi se donijele trajne pozitivne promjene u životima djece i mladih u sistemu alternativne skrbi. CVPD igra ključnu ulogu u implementaciji politika zastupanja, lobiranja i kampanja, osiguravajući snažnu sinergiju između njih i organizacijskog rasta.
On/ona gradi i održava efikasne saveze i operativnu saradnju sa javnim i privatnim partnerima, akterima civilnog društva i zajednicom uopšte.
Kao direktni supervizor, CVPD vodi vođe timova iz svih odjela na lokaciji, uključujući stručno osoblje koje radi direktno sa porodicama i direktno odgovara nacionalnom direktoru SOS-a u BiH. On/ona će u saradnji sa Nacionalnim odeljenjem za prikupljanje sredstava i komunikacije i/ili sa nacionalnim direktorom identifikovati potencijalne izvore prihoda

Glavne dužnosti i zadaci:

 • Odgovoran za stručan rad obavljen u skladu sa zakonima, vizijom, misijom i politikama;
  Predstavlja i predstavlja Program Dječijeg sela Gračanica pred lokalnim vlastima i zajednicom;
 • Aktivno vodi proces planiranja i osigurava implementaciju u skladu sa lokalnim zakonima, organizacionom strategijom i vrijednostima, u okviru budžeta;
 • Predlaže, izrađuje i prati godišnji plan aktivnosti Programa Dječijeg sela Gračanica;
  Organizuje i rukovodi radom Lokalnog menadžment tima (LMT);
 • Brine o resursima pod svojom kontrolom i osigurava efikasnost kroz najbolju upotrebu resursa među programskim jedinicama za koje je odgovoran
 • Odgovoran za planiranje budžeta i cjelokupno finansijsko i administrativno upravljanje Programom Dječijeg sela Gračanica;
 • Odgovoran za direktno upravljanje učinkom osoblja Programa Dječijeg sela Gračanica;
 • Pokreće i održava strateške odnose sa ključnim zainteresovanim stranama u cilju promocije misije i vrijednosti organizacije i osiguravanja sredstava za postizanje održivosti usluga koje pruža Program Dječijeg sela Gračanica.

Ključne kvalifikacije i kompetencije:

 • Univerzitetska diploma iz ekonomije, prava, menadžmenta, društvenih nauka – psihologije, socijalnog rada ili bilo koje druge srodne oblasti
 • Poznavanje rada na računaru (MS office i razumijevanje osnovnih funkcionalnosti baze podataka)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima na rukovodećim pozicijama
  Aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • Vozacka dozvola B kategorije-aktivan vozac.

Liderske kompetencije:

  • Odlično poznavanje standarda, pravne problematike i razvoja u oblasti socijalne zaštite porodice, djece i mladih.
  • Poznavanje Konvencije UN i nacionalnog zakonodavstva o pravima djeteta
  • Osnovno znanje o prikupljanju sredstava i javnom finansiranju
  • Visok nivo komunikacijskih vještina, kao i vještine umrežavanja i izgradnje partnerstva s lokalnim partnerima, uključujući lokalne vlasti, predstavnike zajednice, partnerske organizacije
  • Poznavanje budžetiranja, finansijskog upravljanja, razvoja ljudskih resursa, upravljanja projektnim ciklusom, praćenja i evaluacije
  • Dobre prezentacijske vještine za promociju organizacije
  • Dokazane vještine vođenja, upravljanja stresom i projektnog ciklusa
 • Oglas ostaje otvoren do 24.06.2022.
 • Prijave sa biografijom (CV) i motivacionim pismom slati na e-mail: [email protected] ili na sledećoj adresi:
 • SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava za direktora Programa Dječijeg sela (CVPD) Gračanica”. Prijava se može podnijeti elektronski putem sljedeće web stranice: https://sos-ds.ba/postani-dio-tima /
 • Nepotpune prijave neće se razmatrati.
 • Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

POSLJEDNJE DODANO