SOS Dječija sela BiH – Kroz doprinos društvu volonteri čine mnogo i za sebe

     

YES Centar za mlade organizacije SOS Dječija sela BiH okupio je predstavnike organizacija, koje u fokusu imaju rad s volonterima, na panel diskusiji da bi razmijenili iskustva i dobre prakse u radu sa mladima.

Razgovarali su o tome da li su mladi zainteresirani za volontiranje, da li je volontiranje jednako vrjednovano kao i radno iskustvo na tržištu rada, te da li kao takvo zaista služi u izgradnji kapaciteta mladih i njihovom osposobljavanju za samostalan život.

Armina Silić iz SOS Dječijih sela BiH kazala je da u toj organizaciji vjeruju da volonteri imaju priliku, kroz doprinos društvu, učiniti mnogo za sebe i razvoj svojih vještina kao i za budući položaj na tržištu rada.

Članica Udruženja Nautilus i volonterka u SOS Dječijim selima BiH Dalila Žiga podsjetila je da je za panel diskusiju odabran dan koji je 1985. godine Skupština UN-a proglasila za Međunarodni dan volontera – 17. decembar.

Panel diskusija o temi ‘Volonterizam u službi izgradnje kapaciteta mladih’ organiziran je u partnerstvu s Udruženjem Nautilus, a pod pokroviteljstvom federalnog Ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Hermann Gmeiner Fonds SR Njemačke.

– Događaj je bio prilika i za zahvalnice i odavanje priznanja za angažman volonterima, koji su bili najposvećeniji i najaktivniji te doprinijeli radu organizacije SOS Dječija sela BiH – navode organizatori.

Na panelu su sudjelovali predstavnici Akademije izvrsnosti BiH, Regional Youth Cooperation Officea (RYCO), Fondacije ‘Stariji brat, starija sestra’, Vijeća mladih Novi Grad, Youth for peace, Crvenog križa, te Udruženja mladih Nautilus.