Sparkasse Bank dd BiH podržala šetnju za djecu sa Down sindromom u Sarajevu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Sparkasse Bank dd BiH je donacijom podržala šetnju za djecu sa Down sindromom pod motom „Da niko ne bude izostavljen“ u organizaciji Udruženja „Život sa Down sindromom

Obilježavanjem Svjetskog dana sindroma Down ima za cilj potaknuti društvenu zajednicu za veće poštivanje prava ljudi s Downovim sindromom. Većim razumijevanjem i poboljšanjem njihovog položaja u društvu možemo poboljšati kvalitetu života osoba s ovim sindromom.

”Sparkasse Bank BiH nastavlja raditi na podržavanju inkluzije, poboljšanja kvalitete života djece, obitelji i cijele zajednice, čiji smo i mi dio. Donacija je naš doprinos naporima koje ovo Udruženje ulaže u potpuno uključenje osoba sa Down sindromom u sve segmente društva“, izjavila je Damira Hadžiahmetović, specijalista za CSR projekte iz Direkcije za marketing, komunikacije i kvalitet usluge Sparkasse Bank dd BIH.

Podrška ove šetnje i Udruženja „Život sa Down sindromom“ koje djeluje u Federaciji BiH je jedan od projekata koje Sparkasse Bank realizira u skladu sa svojom strategijom društveno odgovornog  poslovanja.