Srebrenik – Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za organizaciju sportskih turnira za mlade

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Gradonačelnik Grada Srebrenik je objavio Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava sa budžetske pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Izdaci za organizovanje sportskih turnira za mlade” u 2020. godini. Cilj Javnog poziva je pomoć organizatorima sportskih turnira za mlade u plaćanju troškova organizacije turnira. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Srebrenik www.srebrenik.ba. Grad Srebrenik zadržava pravo produženja roka za dostavljanje zahtjeva. Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom slati u zatvorenoj koverti lično putem pisarnice Grada Srebrenik ili putem pošte na adresu:

GRAD SREBRENIK
Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti
Ul. Varoških polja b.b.
75350 Srebrenik
sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava sa pozicije
“Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Izdaci za organizovanje sportskih turnira za mlade” u 2020. godini”

Ovaj Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada Srebrenik, lokalnim sredstvima javnog informisanja i na službenoj web stranici Grada Srebrenik www.srebrenik.ba. Informacije o Javnom pozivu kao i obrazac Zahtjeva mogu se preuzeti na info pultu gradske uprave kao i na službenoj web stranici Grada Srebrenik www.srebrenik.ba tj. ovdje:

http://https://www.srebrenik.ba/images/vijesti/2020/20200608/Javni_poziv_za_dodjelu_novcanih_sredstava_sa_pozicije_tekuci_tr.pdf