SSS BiH odbija Nacrt Zakona o izmjena i dopunama Zakona o radu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Na sjednici Predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u proširenom sastavu, koja je održana danas u Sarajevu na inicijativu predsjednika Saveza Mevludina Bektića, između ostalog, razmatran je i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH koji je Savezu i delegaciji sindikata u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH, dostavljen od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Savez samostalnih sindikata BiH odbija ponuđeni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu dostavljen od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 15. aprila uz mišljenje da taj Nacrt Zakona nije uopće neophodan, pogotovo ne u ovom obimu, niti sadržaju, zaključeno je na današnjoj sjednici Predsjedništva SSSBiH.

Način, postupak i sam tekst prijedloga Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji se namjerava poslati u hitnu proceduru, nije u skladu s Konvencijom Međunarodne organizacije rada(MOR), zatim nije ispoštovan tripartetni dijalog, te sindikat nije učestvovao u izradi ovog Nacrta. Takođe, iskustva zemalja iz regiona idu u prilog da je ovakav nastup Vlade FBiH kršenje osnovnih ljudskih-radničkih prava. Ne smije se zadirati u prava radnika shodno uputama i smjernicama MOR-a, poručili su iz Saveza samostalnih sindikata BiH.

SSS BiH nudi institucionalno rješenje kroz zaključivanje Općeg kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom o radu. Tekst prijedloga Općeg kolektivnog ugovora SSS BiH bi dostavio Vladi FBiH i Udruženju poslodavaca, ukoliko za to postoji volja socijalnih partnera, a istim bi se uredila i pojedina pitanja u vezi s radno-pravnim odnosima u vrijeme proglašenog stanja nesreće u FBiH, zaključeno je na sjednici.

Iz Saveza samostalnih sindikata BiH poručuju da “ukoliko se Vlada FBiH odluči na jednostrano djelovanje, slanjem u parlamentarnu proceduru ponuđenog Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, i njegovo usvajanja, SSS BiH će biti primoran da pozove sve radnike na radnički neposluh i blokadu FBiH, a odgovornost za posljedice će isključivo imati Vlada FBiH, jer u vrijeme pandemijske krize izaziva i radničku krizu”.

Savez samostalnih sindikata BiH osuđuje “izjave pojedinih članova Vlade FBiH da Sindikat nije imao obzira prema radnicima iz privatnog sektora”.

– Ovakvim izjavama predstavnici Vlade pokušavaju unijeti razdor među radnicima u FBiH, što im neće poći za rukom, jer je više nego očigledno da se Vlada stavila na stranu onih poslodavaca koji u ovoj krizi ne pokazuju senzibilitet i socijalnu osjetljivost prema radnicima i niskom nivou materijalnih primanja istih, a u prilog tome ide i činjenica da je minimalna plata u Federaciji BiH na nivou od 406 KM, dok je u RS taj iznos od početka ove godine 520 KM – ističu iz Sindikata.

SSS BiH će o ovim najavama i potezima Vlade FBiH upoznati relevantne međunarodne institucije, uključujući Međunarodnu konfederaciju sindikata i Međunarodnu organizaciju rada, saopćeno je iz Saveza Samostalnih sindikata BiH.