SSSBiH: Na svima nama je da doprinesemo većoj socijalnoj pravdi

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSS BiH) podržava principe socijalne pravde promovirajući prava radnika, rodnu ravnopravnost, veći stepen zaštite penzionera i prava svih građana naše države.

– Jedan od zadataka naše organizacije je i unaprjeđivanje socijalne pravde kroz uklanjanje prepreka s kojima se naši članovi, ali i svi radnici suočavaju zbog roda, starosti, rase, etničke pripadnosti, religije, kulture ili invaliditeta – navodi se.

U saopćenju za javnost u povodu 20. februara – Svjetskog dana socijalne pravde SSSBiH podsjeća da je ‘na svima nama da doprinesemo većoj socijalnoj pravdi unutar društva u kojem živimo’.

– Osim borbe koju, kao Sindikat, vodimo sa predstavnicima vlasti da bi se osigurala bolja i kvalitetnija zakonska zaštita onih koje predstavljamo, svako od nas može i na ljudskoj razini doprinijeti. Iako je, zbog ekonomske i komplicirane političke situacije, socijalna pravda objektivno ugrožena u Bosni i Hercegovini možemo i moramo se truditi i raditi sve što je u našoj moći da podignemo svijest kod ljudi o tome, da bude na nivou država koje smatramo socijalno najpravednijim – poručili su.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija odredila je 20. februar kao Svjetski dan socijalne pravde s ciljem da se napori država članica ujedine u borbi protiv siromaštva i stvaranju jednakih šansi za sve. Međunarodna organizacija rada procjenjuje da oko dvije milijarde ljudi živi u krhkim i konfliktnim situacijama. Od toga ih je više od 400 miliona dobi od 15 do 29 godina.