SSSBiH: Vlada FBiH traži podobne sindikalce koji će pristati na najnižu platu od 500 KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Savez samostalnih sindikata BiH uputio je saopštenje za javnost povodom kampanje “10 za 1000KM”, a saopštenje prenosimo u cjelosti:

“Nismo dugo čekali na odgovor Vlade Federacije BiH na kampanju “10 za 1000 KM”, koju je Savez samostalnih sindikata BiH pokrenuo s ciljem definisanja najniže plate u Federaciji BiH u iznosu od 1.000 KM. Iako svoj četverogodišnji mandat nije iskoristila da na bilo koji način poboljša ekonomsko-socijalni položaj radnika i stanovnika FBiH, već upravo suprotno, Vlada FBiH je izgleda odlučila da u tehničkom mandatu ispuni jedan od ciljeva koje je sebi zadala još 2014. godine – da u potpunosti razjedini sindikalni pokret i da ga ukine. U skladu s tim, umjesto da odblokira socijalni dijalog na nivou FBiH i da pristane na održavanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, Ured Premijera FBiH uputio je poziv granskim sindikatima na teritoriju Federacije poziv za potpisivanje Sporazuma o radu ESV. Podsjećanja radi, Sporazum o osnivanju ESV za teritoriju FBiH je, u skladu sa konvencijama Međunarodne organizacije rada i Zakonom o radu FBiH, već odavno potpisan od strane Vlade FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH. U pomenutom  pozivu, Vlada FBiH se poziva na odredbe Zakona o radu, tačnije na član 158. kojim je definisan način osnivanja ESV.

U predloženom sporazumu, Vlada isključivo traži promjenu sastava delegacije Saveza samostalnih sindikata BiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH, direktno se miješajući u integritet i samostalnost odlučivanja socijalnih partnera o tome ko će ih predstavljati u tijelima na nivou FBiH. Dakle, Vlada očigledno traži podobne predstavnike sindikata koji će, prema informacijama do koji smo došli, pristati da radnici rade za najnižu platu od 500 KM,  a ne za 1.000 KM koliko traži SSSBiH sa svojim legalno izabranim rukovodstvom, organima i tijelima. Bacajući na taj način kosku među granske sindikate, očigledno je da žele skrenuti pažnju sa svog nerada i sa činjenice da su jedina Vlada na području Evrope koja nije osigurala postojanje minimalne plate, a što im je bila i jeste ustavna obaveza. Takođe, postavlja se pitanje ko su ti predstavnici radnika koji su spremni sutra izaći pred radnike i reći da su pristali da najniža plata bude 500 KM. Što se nas tiče, nebitno je u suštini ko će koga predstavljati u nekom  tijelu, ovom slučaju u ESV FBiH, sve dok rezultat tog predstavljanja bude najniža plata u iznosu od 1.000 KM. Stav SSSBiH je da Vlada takvu odluku može donijeti već danas, bez bilo kakvog daljnjeg odugovlačenja ili miješanja u rad sindikata.

S obzirom da se radi o nezakonitom Prijedlogu sporazuma od strane Vlade FBiH, vjerujemo da će i ovog puta namjera Vlade FBiH da razjedini i u konačnici potpuno oslabi sindikalni pokret ostati na nivou bezupješnog pokušaja” – stoji u saopštenju. .