SSSBiH: Zaključak Ministarstva pravde BiH bez uporišta u zakonu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na adresu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) u ponedjeljak, 4. februara, stigao je dopis Ministarstva pravde BiH kojim se obavještavaju da je Ministarstvo usvojilo Zaključak kojim se prekida postupak kod Ministarstva pravde BiH za izmjene i dopune registracije u Registru udruženja, a koji se vodi po zahtjevu SSSBiH, saopćeno je iz tog sindikata.

SSSBiH je stava da je Zaključak donesen bez uporišta u zakonu i pravilniku, te navodi da će, u skladu s tim, poduzeti sve zakonom predviđene mjere u cilju osporovanja spomenutog zaključka i tražiti da se postupak nastavi.

– Ovo je za nas očekivano, te podsjećamo da SSSBiH od završetka agresije na našu domovinu vodi pravnu bitku sa Ministarstvom pravde BiH oko korištenja imena Bosne i Hercegovine u nazivu naše organizacije – navodi se u saopćenju.

Iz SSSBiH, istovremeno, upozoravaju kako i pored sudske presude Suda BiH iz 2012. godine, kojom je Ministarstvu pravde BiH naloženo da u Registar udruženja i fondacija upiše SSSBiH i osobu ovlaštenu za predstavljanje i zastupanje, do danas nije došlo do potpune realizacije te presude.

– Također, upoznati smo sa činjenicom da pojedini predsjednici granskih sindikata, zajedno sa Vladom Federacije BiH rade na osnivanju novog sindikata, ali nas to ni na koji način neće spriječiti, niti omesti u tome da naša primarna zadaća i dalje bude borba za zaštitu i promovisanje radničkih prava kroz kolektivne ugovore, usvajanje pozitivnih zakonskih i podzakonskih akata, te pružanje pravne i svakog drugog oblika pomoći našem članstvu kada god se javi potreba za tim – navodi se u saopćenju, uz napomenu kako svi organi SSSBiH nastavljaju raditi i djelovati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

(RTVSlon/Fena)