Šta donosi novi Zakon o PDV-u?

Foto: Capital.ba
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U maju ove godine Nacrt Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) dostavljen je nadležnim komisijama Federalnog parlamenta i Narodne skupštine RS na konsultacije. Nakon što daju svoje mišljenje Nacrt zakona će biti razmatran na sjednici Uprave za indirektno oporezivanje i upućen u javnu raspravu.

Veća, manja ili dvije stope PDV-a?

Ako se vratimo u 2018. godinu i predizborna obećanja vidjećemo da je najveći broj političkih stranaka u BiH bio za uvođenje diferencirane stope PDV. Pa ipak njeno uvođenje u novi zakon nije uvršteno, kao što nije zabilježena ni bilo kakva aktivnost u institucijama, ili inicijativa od strane političkih subjekata na ispunjenju datih predizbornih obećanja, piše Buka.

Takođe, mogle su se čuti i najave o većoj stopi PDV-a. I srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je u u ranijim javnim istupima više puta rekao da je povećanje PDV-a potrebno i korisno.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske je ranije za Buku potvrdio da se u Vladi RS razgovaralo o mogućnosti povećanja stope PDV-a.

“Govorili smo o mogućnosti povećanja stope PDV-a na 19 posto, ali sa naše strane smo insistirali da do toga dođe samo pod uslovom značajnog smanjenja poreza i doprinosa na plate, primjerice njihovo vraćanje na nivo koji smo imali prije svjetske ekonomske krize. To bi nam omogućilo da povećamo plate radnicima i da se eliminišu negativni efekti rasta PDV-a. Bilo je i prijedloga da se uvedu i dvije stope, da se višom oporezuje luksuz, a nižom osnovne namirnice, lijekovi i slično ”, istakao je u razgovoru za Buku Škrebić.

Uvjeren je da će sa formiranjem nove vlasti krenuti i neka nova matematika, ali da se ovaj putu treba dosta ozbiljnije pristupiti razgovorima o daljim ekonomskim reformama.

Vlada RS-a je još 2016. godine planirala Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje poslati svoj prijedlog za povećanje stope PDV-a na neke robe s postojećih 17 na 20 ili 22 posto, a da se na temeljne životne namirnice, opremu za novorođenčad PDV smanji na 10 ili 11 posto.

I u Federaciji BiH se spominjalo kako će sredstva od veće stope PDV-a ići prema zdravstvenom sektoru koji se nalazi pred kolapsom, kao i većina bolnica.

Kako se o inicijativi povećanja stope PDV-a ozbiljno razmišlja, vidljivo je iz teksta koji je napisan u Reformskoj agendi i u kojem se, između ostalog, spominje i mogućnost povećanje PDV-a, ako se ostale mjere fiskalne konsolidacije ne pokažu dovoljnima.

“Uprava se nije upuštala u izmjene stopa, rokova za plaćanje PDV-a i sličnih pitanja, na koje odgovore moraju dati vladajuće strukture u BiH, prije svega Upravni odbor UIO, Vijeće ministara BiH i Parlament BiH. Onog trenutka kada krene ciklus usvajanja novog Zakona o PDV-u , jedna od obaveza je i javna rasprava i tada će svi zainteresovani moći iznijeti svoje stavove i prijedloge”, naglasio je Ratko Kovačević, potparol UIO.

Šta nam na kraju donosi novi zakon o PDV?

Za sada se sa sigurnošću može reći samo da se novi zakon o PDV bavi isključivo tehničkih detalja, kao što je primjerice oporezivanje usluga.

Tako će u sistem plaćanja PDV-a, između ostalog, biti uvedeni organi javne uprave, udruženja, fondacije, ustanove i druga pravna lica koja nisu poreski obveznici, a PDV će biti obavezni plaćati na primljene usluge od strane onih koji u BiH nemaju sjedište ili poslovnu jedinicu, a “najznačajnija novina je da se u sistem plaćanja PDV uvode i primaoci usluga telekomunikacione usluge, radio-televizijske usluge i elektronski pružene usluge) koji nisu poreski obveznici, što je saglasno pravilima Evropske unije koji su u primjeni od 1. januara 2015. godine”, navedeno je u obrazloženju zakona.

Sve u svemu tehnikalije koje teško da će poboljšati poslovni ambijent, pomoći poslovnoj zajednici ili pak građanima ove države.

No možda sve nije izgubljeno jer nadležnost za kreiranje zakona ima Upravni odbor UIO, ali i Savjet ministara BiH i Parlament BiH.

AKT.ba/RTV SLON