Šta donosi Zakon o kulturnoj baštini TK?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nacrt zakona o kulturnoj baštini TK koji je prošao javnu raspravu na kojoj su svoje primjedbe dale lokalne jedinice samouprave, poput gradova i općina, iz Grada Tuzla ocijenili su skandaloznim, u suprotnosti sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Tvrde da je uloga Komisije o proglašenju nacionalnih spomenika u Nacrtu zakona TK eliminisana, uloga lokalnih institucijama koje njeguju kulturnu baštinu također.

„Ugledali smo Nacrt kantona gdje kantonalnim zakonom derogira, eliminiše tu Komisiju. Zahtijevam od Vlade kantona da odmah povuče taj Nacrt. To je prestrašno što su napisali.“,rekao je Jasmin Imamović gradonačelnik Tuzle.

„ Znači ako i imate neku nekretninu, kuću koja je proglašena dobrom baštine, neko će reći da je to interes kantona i u postupku će vam oduzeti kuću. Dakle, tu su suprotnosti sa Evropskom konvencijom zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, sa Ustavom BiH, FBiH i Kantona koji garantiraju pravo na imovinu svakog čovjeka. Po Evropskoj konvenciji i našem zakonodavstvu to pravo može biti ograničeni u izuzetnim slučajevima, a oduzeto u izuzetno rijetkim slučajevima.“, dodala je Mediha Nuhbegović, šefica Stručne službe GV Tuzla.

A iz Vlade Kantona i resornog kantonalnog ministarstva koje je radilo na pripremi novog zakona o kulturnoj baštini kažu da su prijedloge Gradske uprave Tuzla dobili dva dana nakon što je istekao rok za javnu raspravu. Njihova namjera je da se u konačnici uredi pravni okvir koji tretira bh. naslijeđe i tradiciju. Naime, važeći Zakon o kulturnoj zaštiti je iz vremena Jugoslavije i usvojen je 1985. godine. U tom zakonu se navode zavodi koji danas uopšte ne postoje kao što je republički i opštinski, a kazne za kršenje zakona bile su u dinarima. Resorni kantonalni ministar Srđan Mićanović kaže da je od gradonačelnika Tuzle očekivao nastavak dosadašnje saradnje, a ne jednosmjernu komunikaciju sa medijima.

„Mi želimo da poboljšamo tu komunikaciju, nismo željeli da preuzimamo ovlasti komisije, želimo da pomognemo da se nacionalna blaga označe na adekvatan način, da naši građani znaju koja su nacionalna blaga na području Tuzle i TK, ne želimo, niti imamo intenciju da preuzimamo nadležnosti, pogotovo ne viših nivoa.“, istakao je Srđan Mićanović, ministar za mlade i sprot.

Da je napad najbolja odbrana, te da se gradonačelnik Imamović tek sada prisjetio nacionalnih dobara u Tuzli, govori i podatak da su od 20 nacionalnih dobara u Tuzli, samo dva označena kao takva. Jevrejsko groblje godinama je zanemareno i napušteno, građani su apelovali da se ovaj, sada nacionalni spomenik uredi. No njihov glas su čuli samo volonteri, a gradske službe tek povremeno tokom ljetnog perioda u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećima kosile travu. Janva rasprava o NAcrtu zakona o kulturnoj baštini završena je prošlog mjeseca.