Šta nam donosi informatizacija zdravstva? /VIDEO/

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Poslanici u Skupštini TK usvojili su niz tačaka koje se tiču Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2020. godinu. Prethodnim rebalansom Budžet je povećan na više od 270 miliona KM, od čega za informatizaciju zdravstva ide 10 miliona KM.