Šta o smanjenju doprinosa na plate kažu poslodavci, šta sindikati, a šta penzioneri?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

S ciljem rasterećenja poslodavaca, među devet amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima koje je predložila Vlada FBiH stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje smanjena za 0,5 indeksnih poena. To znači da bi umjesto 41,5 % koliko poslodavci po trenutnom zakonu izdvajaju za doprinose oni, od nove kalendarske godine kada je planirana primjena novog zakna, izdvajali 32,5 %.

 

„Naša računica je sada pokazala da svi poslodavci koji imaju plaću isplaćenu do 650 maraka, tu je neutralan efekat, bit će im isti troškovi rada. Sve preko 650 maraka, zavisi naravno od raspona imaće manju stopu izdvanjanja, čak do 15% za poslodavca trošak“, izjavila je Jelka Miličević, ministrica finansija FBiH.

 

Međutim, predloženo smanjenje doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje sa 41,5 posto na 32, 5 posto zabrinulo je penzionere.

 

„Ti bi bio direktni udar na Fond federalnog zavoda PIO/MIO, odnosno na smanjenje penzija, jer se one isplaćuju iz toga. Mi mislimo u Savezu da nije rješenje u tome, da se penzije ne smiju dirati, da se moraju naći drugi načini da se nadopune ta srdstva, da treba rasteretiti poslodavce, al nikako sa ove stope doprinosa koja je sad na snazi“, kazao je Redžo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH.

 

Amandmanima je uvedeno i progresivno oporezivanje dohotka od nesamostalnog i samostalnog rada s ciljem zaštite tzv. niskog dohotka kojim je predviđena nulta stopa poreza na dohodak na primanja do 800 KM. Na ovaj način su zaposlenici s primanjima do 800 KM oslobođeni plaćanja poreza na dohodak. Međutim nova mjera Federalne vlade nije naišla na odobrenje Saveza samostalnih sindikata koj podržavaju, tvrdi predsjednik kantonalne organizacije, rasterećenje privree, ali ne na račun radnika.

 

„Oni bi u platu uračunali topli obrok, naknadu za prevoz i regres i onda ta plata do 800 maraka ne bi bila oporezovana. Ako gledamo sadašnji zakon svi imamo olakšice od 300 maraka plus na svako nezaposleno dijete koje školujemo dodatnih 150 plus ako je i supruga nezaposlena, tako da ti ljudi koji imaju te plate 600 – 700 maraka ne plaćaju nikako porez. Ako im se na to doda topli obrok, prevoz i regres i ti ljudi će biti oporezovani. Znači, bit će oštećeni po 10-20 maraka, neko i više“, tvrdi Fahrudin Šahović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata TK. 

 

Upravni odbor Udruženja poslodavaca FBiH podržava rasterećenje privrede, ali od Vlade FBiH traži garancije za smanjenje stopa doprinosa i ukupnog rasterećenja privrede u narednim godinama.

 

„Cijenimo da, ukoliko se u narednom periodu budu smanjivale ove stope i da one padnu ispod 30, dakle da budu na nivo 28, 28.5 itd. i da je čak moguće doći na 26.5% u narednih četiri do pret godina, odna bi zaista to bila jedna ozbilja reforma“, izjavio je Adnana Smailbegovića predsjednika Udruženja poslodavaca FBiH.

 

Iz UO UPFBiH insistiraju da se uz prijedlog Zakon o porezu na dohodak, koji je usvojila Vlada FBiH a prema kojem neoporezivi dio dohotka iznosi 800 KM, dok se ostatak plate oporezuje sa 13 posto usvoje i Zakon o porezu na dobit FBiH sa ugrađenim prijedlogom UPFBiH o oslobađanju od plaćanja poreza na dobit u slučaju reinvestiranja.

Kako je predviđeno, primjena ovog zakona bi počela 1.1.2020. godine.