Šta predviđaju izmjene odredbi o robnim rezervama u TK?/VIDEO/

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Tuzlanskog kantona na prvoj redovnoj sjednici utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama. Roba koju oduzmu inspektori bit će ubuduće u rukama robnih rezervi, a resorna Direkcija imat će mogućnost prodaje robe i kupovine viškova.