Šta smijemo prenijeti preko hrvatske granice?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Odlazak na more iziskuje pomno planiranje i pakovanje, a ukoliko je u pitanju porodično ljetovanje sa djecom onda putna prtljaga često broji i nekoliko povećih torbi i kofera. Kako biste izbjegli nepotrebno zadržavanje na granici ili još gore došli u sukob sa zakonom, a da toga niste ni svjesni najblje se na vrijeme informisati o pravilima koja važe u carsinskoj zoni zemlje u koju ulazite. Budući da veliki broj bh državljana ljetuje u Hrvatskoj provjerili smo šta je ono što smijemo prenijeti preko granice, a šta nikako ne bi smjeli imati u svojoj torbi kada idemo iz BiH, ali i kad se u nju vraćamo.

„Kada su u pitanju proizvodi životinjskog porijekla ne mogu se unositi velike količine takve robe, već isključivo manje količine namjenjene putnicima u toku putovanja. Vrlo često se javljaju i određene situacije kada je pooštrena kontrola ili zabrana određene vrste mesa i mesnih prerađevina zbog sumnje da nisu ispravni“, izjavio je za RTV Slon Ratko Kovačević, glasnogovornik UIO BiH.

 

Pri prelasku hrvatske granice nije dozvoljeno u ličnom prtljagu prenositi meso, te proizvde od mesa i mlijeka, ali bez problema možete unijeti hljeb, kolače, keks, čokoladu i slatkiše koji nisu pomiješani ili punjeni s proizvodima od mesa. Drugi prehrambeni proizvodi, koji ne sadrži svježe ili prerađeno meso i proizvode od mlijeka i sadrži manje od 50 % prerađenih jaja ili proizvoda ribarstva također su dozvoljeni. Mlijeko u prahu za dojenčad, hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi iz medicinskih razloga dozvoljeni su u količini ne većoj od 2 Kg po osobi.

 

Iz Carisnek uprave RH pozivaju građane da se o svemu detaljnije infomišu putem njihove zvanične stranice, gdje je dat odgovor i na jedno od najčešće postavljenih pitanja: Smijem li unositi lijekove u Hrvatsku?

 Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela države proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepisa povijesti bolesti, potvrde liječnika).

Osobe koje prelaze državnu granicu smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu samo na temelju medicinske dokumentacije (preslika recepta za lijek, prijepis povijesti bolesti ili ovjerena liječnička potvrda) i u količini nužnoj za osobu uporabu u trajanju do najviše 5 dana.

Kada je u pitanju prenos gotovinskog novca pravila su ista i u BiH i Hrvatskoj.

„Moram reći da dozvoljeno bez prijave da se prenese iznos od 10 000 eura odnosno protuvrijednosti u KM. Sve što se iznad tog iznosa iznosi van carsinkog prostora BiH ili unosi u njega treba se prijaviti carsinskoj službi. Tu se popunjava jedan obrazac gdje se navode podaci o porijeklu tog novca a sve se to radi s viljem sprječavanja pranja novca“, ističe kovačević.

Osim za nekomercijalnu robu bez plaćanja carine, PDV-a i akcize može se unijeti:

  • 200 cigareta, ili
  • 100 cigarilosa ili
  • 50 cigara, ili
  • 250 grama duhana za pušenje,
  • alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
  • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. i više: 1 litra;
  • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre;
  • mirno vino: 4 litre
  • pivo: 16 litara.