-1 C
Tuzla
01.02.2023.

Stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji

AKO BI SUTRA BIO REFERENDUM ZA ČLANSTVO U EU S PITANJEM:

DA LI PODRŽAVATE ULAZAK BOSNE I HERCEGOVINE U EVROPSKU UNIJU?“, KAKO BISTE GLASALI?

Na ovo pitanje osam od 10 građana Bosne i Hercegovine odgovorilo je potvrdno, odnosno ZA ulazak BiH u EU. Podrška je najveća u FBIH i DB (9 od 10) u odnosu na RS u kojoj je takvog mišljenja 5 od 10 građana. 1,4% građana je neodlučno, a 5,2% građana ne bi glasalo na referendumu.

Za građane BiH, ulazak u EU bi bio garancija trajnog mira i političke stabilnosti, a potom slijede sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala i poštivanje zakona i propisa.

Mišljenja su i da će kandidatski status najviše pomoći mladima. Na drugom mjestu su političari, dok su na trećem mjestu preduzetnici.

Većina građana BiH smatra da će u budućnosti EU učvrstiti unutrašnje odnose i nastaviti sa proširenjem. Ovo mišljenje je više zastupljeno u FBIH od RS. Za razliku od građana u FBIH, građani u RS su mišljenja da EU neće opstati i da će doživjeti svojevrsnu blokovsku podjelu.

Ono što brine građane Bosne i Hercegovine jeste politizacija procesa integrisanja koja u najvećoj mjeri otežava integraciju BIH u EU. Pored toga, značajnu prepreku za integraciju BIH u EU predstavlja i nespremnost na promjene.

Procenat građana koji ne podržava ulazak BiH u EU je u porastu u odnosu na ranije godine. Kao najčešće razloge protivljenja ulasku u EU navode troškove života i poreza, te gubitak raznolikosti kultura i prevelika centralizacija.

Gotovo polovina građana Bosne i Hercegovine misli da evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu, a 4 od 10 građana misli suprotno.

Većina građana BiH smatra da je borba protiv korupcije reforma koju je neophodno provesti da bi se unaprijedio njihov svakodnevni život. Uz ovu reformu, druge neophodne reforme koje su neophodne za unapređenje svakodnevnog života su smanjenje poreskih opterećenja i uklanjanje prepreka zapošljavanju i reforma sudstva i tužilaštva.

Pokazali su ovo rezultati istraživanja Direkcije za Evropske integracije pri Vijeću ministara BiH. Istraživanje je provedeno u avgustu na uzorku od preko 1000 građana iz oba entiteta i Brčko distrikta.

POSLJEDNJE DODANO