Strah od zubara više nije prepreka za djecu sa poteškoćama u razvoju

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Kada dijete s poteškoćama u razvoju zaboli zub, roditelji u našoj zemlji, do skoro su nailazili samo na zatvorena vrata. Tu vrstu usluge nije pružala niti jedna zdravstvena ustanova u TK, pa su tako nevoljko pomoć tražili diljem Bosne i Hercgovine, ali i šire. No, od maja ove godine, uvidjevši kolika je potreba za ovom vrstom usluge, Udruženje “Zemlja djece u BiH”, Zavod zdravstvenog osiguranja TK i UKC Tuzla uključili su se i započeli realizaciju projekta uspostavljanja i početka pružanja stomatološke usluge za djecu sa poteškoćama u razvoju.

“Ne samo da će poboljšati njihovo zdravlje i kvalitet života, obzirom da su dosadašnja iskustva pokazala da su većina ove djece do 24 godine zbog neblagovremene zdravstvene zaštite ostajali potpuno bez zuba.”, kazala je Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja “Zemlja djece u BiH”.

Zbog specifičnosti pacijenata stomatološki zahvati se obavljaju u Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla u posebno opremljenoj sali, a zbog primjene opće anestezije pacijent mora proći određenu laboratorijsku dijegnostiku.

“Mi imamo odjeljenje za dnevnu bolnicu gdje takvi pacijenti budu prihvaćeni. Da im se određena premedekacija, otpratimo pacijenta do operacione sale nakon izvršene interevencije ponovo ga vraćamo na odjeljenje. Boravimo uz njega, pratimo njegovo stanje i nakon što se steknu uslovi, pacijent se otpušta kući.”, dodao je Edin Husarić, načelnik Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla.

Četiri pacijenta do sad su podvrgnuta ovoj vrsti intervencije, a samo za danas su zakazane dvije intervencije. Za ovu namjenu u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK do kraja godine izdvojeno je 15 hiljada KM, što je po svemu sudeći nedovoljno sredstava, budući da je odziv i potreba pacijenata veća od očekivane. Zbog toga će u ZZO TK pronaći način da sredstva budu uvećana u narednoj godini.

“Mi ćemo imajući u vidu odredbe Zakona o budžetima izvršiti unutrašnju prerapsodjelu sa tekuće rezerve sredstva nadomjestiti za ovu poziviju i mislim da neće biti problema kada je u pitanju finansiranje ovog oblika zdravstvene zaštite koju finansira Zavod zdravstvenog osiguranja TK.”, istakao je Mirsad Hodžić, direktor ZZO TK.

Tačnih podataka o broju djece sa poteškoćama u razvoju u TK nema, ali prema procjenama radi se o dvije hiljade djece koji će u skladu sa potrebama koristiti stomatološku uslugu.