Strategija TK za period od 2021- 2027. godine

     

Odlukom Vlade TK o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. – 2027. pokreće se proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, kao integriranog, multisektorskog strateškog dokumenta Tuzlanskog kantona koji definira javne politike, usmjerava razvoj teritorije Kantona i jedinica lokalne samouprave i zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima, te predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj. Važeća Strategija razvoja Tuzlanskog kantona je usvojena u 2016. godini i obuhvata planski period 2016 – 2020. godina, te je obzirom na istek ovog perioda neophodno pristupiti planskom planiranju i izradi ovog dokumenta za naredni period. Rok za izradu Strategije razvoja je kraj 2020. godine, a sredstava za pokrivanje troškova u procesu izrade Strategije razvoja kantona osigurat će se kroz ILDP projekat.