15.5 C
Tuzla
03.10.2022.

Stručnjaci na međunarodnoj konferenciji o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama u BiH

Federalno ministarstvo prostornog uređenja u srijedu u Gradskoj vijećnici u Sarajevu organizira međunarodnu konferenciju “Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini”.

BiH je okarakterizirana kao zemlja sa vrlo visokim stepenom energetske neefikasnosti u sektoru zgradarstva, industrije i usluga. Prosječna potrošnja energije u javnim zgradama u Bosni i Hercegovini je tri puta veća od prosjeka u EU, što ih kategorizira kao potpuno energetski neefikasne zgrade.

Konferencija će okupiti sve ključne aktere u oblasti energetske efikasnosti u BiH kako bi razgovarali o modelima financiranja i izgradnji kapaciteta, s ciljem uklanjanja postojećih prepreka za daljnji razvoj tržišta i povećanje energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada.

Ovaj događaj na visokom nivou poslužit će kao platforma za prezentiranje novih ideja i inputa koji će BiH pomoći u procesu pristupanja EU i ispunjavanju zahtjeva iz Ugovora o enegetskoj zajednici, u pogledu energetske efikasnosti.

Konferencija će ugostiti ugledne domaće i međunarodne stručnjake koji će u okviru panela prezentirati svoja iskustva i razgovarati o implementaciji politika koje stimuliraju poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada, te o investicijskom rejtingu politike energetske efikasnosti za javne zgrade.

Vlada Federacije BiH prepoznala je značaj energetske efikasnosti ka održivom ekonomskom razvoju BiH i pridruživanju naše zemlje EU, te kroz projekt Svjetske banke za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP), koji se realizira od 2016. godine u Federaciji BiH, nastoji ukazati na benefite poboljšanja EE u sektoru javnih zgrada i podržati razvoj skalabilnih modela finansiranja energetske efikasnosti.

 

POSLJEDNJE DODANO