Studenti kolateralna šteta politike: Ko će akreditovati univerzitete u BiH?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nakon što je prije nekoliko dana održan sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, na kojem je “Komisija izrazila jaku zabrinutost u vezi sa neuspjehom ponovnog akreditovanja visokoškolskih institucija i akreditovanja novih studijskih programa u BiH” , čini se da na ovu alarmantnu informaciju relevantni predstavnici BiH nisu shvatili, ili ne žele shvatiti, ozbiljno, prenose Nezavisne Novine.

S obzirom na to da se ovim epilogom, kako navode iz EU “ozbiljno rizikuje da dođe do isključenja nekih visokoškolskih institucija iz BiH iz brojnih aktivnosti koje se provode u okviru Erasmus+ programa”, te činjenice da bi studenti u BiH bili uskraćeni za dalje mnogostruke benefite programa EU poput Erasmusa, postavlja se pitanje ko će i da li će iko preuzeti odgovornost za novonastalu situaciju.

Prošle godine smo svjedočili javnom prebacivanju odgovornosti između Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenja kvaliteta BiH i Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske koji su HEA optužili za opstruiranje procesa akreditacije visokoškolskih ustanova i upozorili da bi neimenovanje komisije stručnjaka moglo uticati i na sam proces akreditacije visokoškolskih ustanova, što bi u konačnici ugrozilo kompletan sistem obrazovanja u BiH.

Iz RS-a su tada upozoravali da obrazovanje uređuju entiteti, odnosno kantoni i da je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenja kvaliteta na nivou BiH nametnut oblik.

Diskreditacija HEA agencije od strane RS-a, znači nemogućnost daljeg akreditovanja univerziteta i u konačnici prekid svih EU saradnji i vrijednih mogućnosti koje one nude studentima u BiH.

Činilo se da su ta dešavanja bila preduslov ozbiljnijeg pristupa razješavanja nastalog problema ali, dešavanja posljednjih dana argument su alarmantnog epiloga koji je posljedica internih proceduralnih pitanja dviju agencija, prenose Nezavisne…

INSTITUCIONALNA AKREDITACIJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BIH

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) je osnovana na osnovu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju kao samostalna upravna organizacija a od decembra 2009. godine postala je punopravni član Međunarodne mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (INQAAHE). U februaru 2010. godine Agencija je dobila status pridruženog člana u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta (ENQA), a od maja 2010.godine, HEA je punopravna članica Mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Evrope (CEEN).

BiH je potpisala Bolonjsku deklaraciju 2003. godine na ministarskoj konferenciji u Berlinu, ali tek usvajanjem Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH postignut  napredak uspostavljanja zajedničkog zakonodavnog okvira za cijelu zemlju.

Okvirnim zakonom utvrđena je organizacija visokog obrazovanja u BiH, odgovornost nadležnih vlasti, osnovana su tijela za provođenje zakona i međunarodnih obaveza BiH: Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, te uspostavljena Rektorska konferencija BiH. Uz Ministarstvo civilnih poslova BiH i Konferenciju ministara obrazovanja, BiH ima uspostavljenu institucionalnu mrežu sa jasno definisanim nadležnostima, odgovornostima i zadacima, koji obezbijeđuju povoljne uslove za izvođenje i razvoj visokog obrazovanja, na osnovu prihvaćenih strateških ciljeva, evropskih standarda i bolonjskih principa.

Javni univerziteti u BiH počeli su raditi na reformi i uvođenju politika i prakse osiguranja kvaliteta i prije uključivanja BiH u bolonjski proces 2003. godine. Tokom akademske 2003/2004. godine svi postojeći javni univerziteti u BiH uključeni su u institucionalnu procjenu Evropske asocijacije univerziteta (EUA).

Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju, akreditovana visokoškolska ustanova izdaje akademske stepene i diplome. Nadležni državni organi, te drugi organi i organizacije u Bosni i Hercegovini će, u svrhu zaposlenja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove.

ŠTA SE ZAPRAVO DESILO

Od BiH je svojevremeno zatraženo da finalizira strategiju stručne obuke i obrazovanja, a EU Komisija je na pomenutom sastanku uočila i nedostatak dijaloga među članovima Konferencije ministara obrazovanja, najvišeg koordinacijskog tijela u BiH koji nije održao nijedan sastanak u 2018 na ovu temu, što je tek još jedan u nizu pokazatelja negativnih posljedica političkog uticaja na razvoj sistema obrazovanja u BiH.

Imamo dovoljno nadležnih institucija, imamo agencije, ali, imamo takođe i vrlo izvjesnu obustavu akreditovanja visokoškolskih institucija na najmanje godinu dana dok ne riješimo probleme usaglašavanja unitarne, kredibilne i krovne nadležnosti za proces akreditovanja na nivou države.

“Politička imenovanja u agencije poput HEA su dovele do toga da naša Agencija nije nikad prihvaćena u evropsku mrežu, te da već par godina ne funkcioniše sistem akreditacije Univerziteta u BiH. Prijedlog izvještaja je vrlo jasan i logičan. Tačnije u izvještaju je navedeno da EU neće odobravati sredstva za Univerzitete koji nemaju akreditaciju. U BiH trenutno preko pola akreditovanih Univerziteta ima isteklu akreditaciju, a ostatku će isteći u septembru ove godine.” pojašnjava Almir Badnjević, doktor nauka iz oblasti bioinžinjeringa u BiH, šef Odsjeka za genetiku i bioinžinjering na Fakultetu inžinjeringa i prirodnih nauka Internacionalnog Burch Univerziteta u Sarajevu.

Visoko obrazovanje u BiH je prepoznato kao prioritetna oblast od posebnog javnog interesa, a briga o kvalitetu obrazovanja i njegovom razvoju postaje u BiH priritet u obrazovnim politikama na svim nivoima, čest je narativ politike. Prema pravilima ENQA-e sve agencije članice moraju se podvrći cikličnom vanjskom ocjenjivanju najmanje jednom svakih pet godina. U složenom sistemu visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH, u međuzavisnostima, i razlikama u interpretaciji zakonskih propisa, kao i u ulozi i autoritetu dvije agencije koje djeluju unutar istog sistema visokog obrazovanja, a sve to u određenoj mjeri utiče na rad i usaglašenost Agencije sa ESG-om, prenose Nezavisne novine, a piše Akta.

“Problem nije u Univerzitetima, problem je u HEA Agenciji koja treba da ovaj posao uradi. S druge strane, da bi oni to odradili, neophodno je da UO ove Agencije usvoji odluke o primjeni novih standarda i pravila koji bi se primjenili nad samim Univerzitetima. Razlog zašto nema saglasnosti, tačnije odobravanja UO je činjenica što predstavnici RS u UO ovo smatraju prenosom nadležnosti. Naime, državna Agencija treba da vrši koordinaciju ovog procesa, dok sam proces treba da sprovode entitetske agencije. U kompletnom procesu prepucavanja oko nadležnosti, isti ti predstavnici su doveli Univerzitete u katastrofalnu situaciju. Dakle, svi potencijalni projekti koji bi bili prihvaćeni i koji bi se trebali potpisati u novembru ove godine, neće biti, jer neće biti akreditovanih Univerziteta jer ih nema ko akreditovati. Ukoliko se stvari ne poprave u rekordnom roku, dobit ćemo zabranu dok se stanje ne ispravi”, upozorava Badnjević.

DA LI JE VEĆ KASNO ?

Iz EU kažu da su naše relevantne institucije i agencije upoznati sa svim trenutnim procesima i problemima oko obustave obustavom akreditovanja visokoškolskih institucija i studijskih programa u BiH. EU je zabrinuta zbog ovih ozbiljnih posljedica po cjelokupan sistem obrazovanja i njegove korisnike u BiH.

BiH nije zabrinuta. Nadležne institucije u BiH za sada se ne oglašavaju. Agencije takođe. Ostaje još da upoznaju javnost o uzrocima, posljedicama i preuzimanju odgovornosti te koracima rješavanja ovog gorućeg problema, za dobrobit cjelokupnog visokoškolskog sistema obrazovanja u BiH i onih najvažnijih u cijeloj priči – studenata.

U prebacivanju odgovornosti i manifestu međusobnog opravdavanja nerada ili propusta, BiH može izdavati akreditacije drugima.

“Preporuka političarima – Okanite se politike barem u obrazovanju, jer ste upravo uništili sav trud koje su profesori i asistenti uložili u prethodnom periodu. Uskratili ste mogućnosti koje smo jako dugo čekali i to samo zbog vaših glupih prepucavanja” zaključuje Badnjević.

Do kada će politička imenovanja “nezavisnih” tijela i agencija koje kontroliraju rad drugih “političikih” tijela biti praksa u BiH je neizvjesno.

I dok političari retorički žale nad zastrašujućim statistikama odlaska mladih iz BiH, u praksi, svojim neodgovornim pristupom ozbiljnim procesima razvoja obrazovnog sistema u BiH blokiraju sve mogućnosti zbog kojih bi mladi uopće imali manju želju za odlaskom.