Studenti Pravnog fakulteta dobit će priliku za praksu u pravosudnim institucijama

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli trenutno školuje stotine studenata, budućih pravnika, advokata, tužilaca ili sudija. Neki od njih će, zasigurno dobiti posao u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona, što je bio slučaj i u ranijem periodu. Ovaj fakultet odlučio je uvesti praktičnu nastavu koju će studenti treće i četvrte godine obavljati u sudovima i ostalim ustanovama iz oblasti pravosuđa. Cilj je da, pored teorijskog, stiču i praktično znanje, kako bi bili pripremljeni za budući rad. Praksa će biti omogućena u općinskim sudovima u Banovićima i Lukavcu i Kantonalnom pravobranilaštvu.

”Omogućit će im da i ona znanja koja stiču na Pravnom fakultetu upotpune, obogate, da način prihvatanja tih znanja njima bude lakši, interesantniji”, kaže Fatima Alihodžić, kantonalna pravobraniteljica u Tuzli.

Predsjednik Općinskog suda u Lukavcu Enes Halilović ističe da je ovo izazov i za sudije.

”Da u saradnji sa mladim ljudima, studentima Pravnog fakulteta iznesu svoja iskustva, da pomognu mladima u razmjeni mišljenja, da shvate pravne institute, da im pomognu u organizaciji i demonstraciji suđenja”, kaže on.

Na Pravnom fakultetu tuzlanskog Univerziteta studenti izučavaju različite oblasti prava, poput krivičnog, građanskog ili upravnog, te će njihova praksa biti usmjerana na te oblasti. Raspored obavljanja prakse bit će usklađeno e sa rasporedom suđenja.

”Već to funkcioniše u onim institucijama sa kojima smo potpisali Sporazum. Zato je to dodatni napor i obaveza ovim pravosudnim institucijama da prime naše studente, to je human gest da pomognu da imamo što bolje i kvalitetnije pravnike”, navodi Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Studenti ovog fakulteta će već sa početkom nove akademske godine obavljati praksu u općinskim sudovima u Banovićima i Lukavcu, te Kantonalnom pravobranilaštvu. Na Pravnom fakultetu vjeruju da će predstavnici pravosudnih institucija i sudije ubuduće uzeti učešće u izmjeni nastavnih planova i programa, koji će se odnositi na praktičnu nastavu.