Stupa na snagu novi Zakon o PIO: Evo kad će se povećati...

Stupa na snagu novi Zakon o PIO: Evo kad će se povećati penzije

Objavio: -

1. marta u Federaciji BiH počela je primjena novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji prije svega garantuje redovnu isplatu penzija.

Prema riječima Mehmedalije Rape, predsjednika Saveza udruženja penzionera FBiH, novi zakon, osim što donsi povećanja penzija, donosi i pravedniji proračun budućih penzija.

“Najvažnije je što država preuzima odgovornost za isplatu penzija. Druga, jako pozitivna strana, je što će se zakonom, penzije utvrđivati na sasvim novi, kvalitetniji, način. Svi koji su uložili isto novca, imaju isto staža, imat će iste penzije, bez obzira kada i u koje vrijeme odu u penziju. Oni koji imaju prosječne plate tokom svog radnog vijeka, dobit će penziju 560 KM. Primjera radi, za 40 godina se dobije 40 bodova, puta 14 KM, to vam je 560 KM. Novost je što će se svake godine 15. aprila penzije usklađivati s rastom BDP-a i troškova života. To dvoje se sabere i podijeli se sa dva i to je koeficijent usklađivanja, odnosno, povećanja penzije”, govori Rapa.

Napominje kako neće biti povećane one penzije koje su pet puta veće od najnižih.

“Novim Zakonom o PIO-u svima koji su otišli u penziju do 31. jula 1998. godine penzije će biti povećane za deset posto, a pet posto onima koji su se penzionisali od te godine do 31.12.2007. godine. I to povećanje će biti u aprilu sa martovskim penzijama. Također, u aprilu imamo i to usklađivanje penzija, pa se još jedno povećanje penzija može očekivati i u maju. Jako je važno da je novim zakonom utvrđena mogućnost da Vlada FBiH može donijeti odluku da se najnže penzije povećaju u skladu s uslovima koji su predviđeni zakonom”, govori Rapa.

Rapa podsjeća da prema novom Zakonu o PIO-u porodice umrlog penzionera imaju pravo na posmrtninu koja će biti u visini prosječne penzije. U novi zakon po prvi put je uneseno pravo penzionera na banjsko liječenje i rehabilitaciju.

U Federaciji je trenutno 410.525 penzionera. Najniže penzije su 326 KM, zajamčene 434,90 KM, a najviše 2.174 KM.