Sud BiH odbio tužbu VSTV-a protiv Rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neutemeljenu tužbu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH kojom je traženo da se poništi Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH zaključivši da se, suprotno navodima tužbe, osporeno Rješenje temelji na pravilno utvrđenom činjeničnom stanju, te pravilnoj primjeni pravila postupka koji je prethodio donošenju konačnog upravnog akta i pravilnoj primjeni zakona.

Kako je saopćeno iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, ona je sukladno zakonskim ovlaštenjima provela postupak po službenoj dužnosti protiv Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTV) kao donositelja Pravilnika kojim je propisana obrada ličnih podataka sadržanih u financijskim izvješćima sudaca i tužitelja.

Pravilnik je donesen pozivom na odredbe Zakona o VSTV-u a gdje je predviđena obveza dostavljanja VSTV-u, na propisanom obrascu, godišnjeg financijskog izvješća i to navođenjem aktivnosti koje su suci i tužitelji obavili izvan dužnosti sudca i tužitelja, uključujući iznose koje su za to naplatili.

Predmet Pravilnika je propisivanje pravila i procedura podnošenja financijskih izvješća, način provjere, obrade, čuvanja i pristupa tim izvješćima.

Po provedenom postupku, Agencija je utvrdila da VSTV nema zakonski temelj vršiti obradu ličnih podataka na način i u svrhu kako je to predviđeno Pravilnikom, obzirom da je prekoračio ovlaštenja iz Zakona o VSTV-u, na način da odredbe Pravilnika znatno proširuju svrhu obrade ličnih podataka u odnosu na onu koja je legitimna prema odredbama Zakona o VSTV-u.

Osim obrade ličnih podataka u svrhu sprečavanja sukoba interesa sudaca i tužitelja, iz Pravilnika proizlazi i obrada ličnih podataka u svrhu ispitivanja porijekla imovine i utvrđivanja financijskog disbalansa koji se ne može opravdati.

Pravilnikom je, također, propisan izvanredni način provjere financijskog izvješća, koji pored ostalog propisuje vršenje uvida u bankovne evidencije a za koje VSTV nema zakonsko ovlaštenje.

Također, iz sadržaja obrasca financijskog izvješća sudca i tužitelja utvrđeno je da se njim zahtijeva obrada jedinstvenog matičnog broja bez zakonskog temelja.

Agencija je utvrdila da se obrada ličnih podataka, na način i u opsegu koji je propisan Pravilnikom, zasniva na proizvoljnosti, odnosno da ona prevazilazi granicu ovlaštenja datih odredbama Zakona o VSTV-u, te da je protivna i drugim propisima uključujući Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o jedinstvenom matičnom broju ali i Konvenciju protiv korupcije.

Utvrdivši povredu načela pravičnosti i zakonitosti Agencija je Rješenjem zabranila VSTV-u da vrši obradu ličnih podataka sudaca i tužitelja na način propisan Pravilnikom, te da u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja obavijesti Agenciju o poduzetim aktivnostima za provođenje naložene mjere.

Stoga, u upravnom sporu VSTV-a protiv Rješenja Agencije, Sud BiH je u cijelosti prihvatio zaključke Agencije nalazeći da je u upravnom postupku donošenja Rješenja točno i potpuno utvrđeno činjenično stanje, pravilno primijenjen materijalni propis, te da je Agencija dala pravilnu i jasnu argumentaciju za svoje zaključke, saopćeno je iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.