Sukob inicijativa političara i građana: Kako finansirati liječenje bolesne djece?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla na redovnoj sjednici razmatrao je inicijativu vjećnika Mirnesa Ajanovića da se u dnevni red sjednice Gradskog vijeća najavljene za srijedu uvrsti Prijedlog za utvrđivanje posebne budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život. Kolegij je jednoglasno usvojio zaključak da se prihvata inicijativa vijećnika Mirnesa Ajanovića i da se kao prijedlog Kolegija uputi Gradskom vijeću Tuzla i uvrsti u dnevni red kao prva tačka.

„Na taj način Vijeće je odgovorilo na apele građana i okolnosti gdje građani traže sredstva potrebna za liječenje u drugim državama. I pored onoga što smo uradili iz nađe nadležnosti, tražimo da se prvim rebalansom vrlo brzo odredi ta budžetska stavka i budžetska sredstva“, izjavio je Mirnes Ajanović, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla.

Sličnu inicijativu nedavno je pokrenula i Neformalna grupa roditelja iz Tuzle i to pod nazivom: “Djecu treba liječiti iz budžeta, a političare plaćati SMS porukama, pa ko uplati-uplati“. Inicijativu je pratilo i potpsivanje peticije, a svoj potpis za ideju da djecu treba liječiti iz budžeta do sada je dalo više od 8000 građana. Međutim, iako je Kolegij vijeća razmatrao i ovu inicijativu, na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Tuzla našla se inicijativa Bosanske stranke – Mirnes Ajanović, a ne inicijativa neformalne grupe roditelja.

„Inicijativa ima moju podršku ukoliko ima namjeru da pomogne našim građanima i ukoliko to nije samo u smislu prikupljanja političkih poena i iskorištavanja bolesnih kako bi se na neki način stranka stavila u prvi plan“, kazala je Indira Bektić Mujkić, članica Neformalne grupe roditelja.    

Ajanović, kao podnositelj usvojene inicijative tvrdi da nije riječ o politizaciji niti o promociji jedne stranke, već o jednoglasnoj odluci Kolegija Gradskog vijeća kojeg sačinjavaju sve parlamentarne političke stranke. A odluka kolegija je da se troškovi liječenja ne finansiraju iz iz naknada za paušale vjećnika, komisija i rad političkih partija, kako je to predložila Neformalna grupa roditelja, već zajedno sa Ajanovićem traže posebna budžetska stavka za liječenje djece.

„Kolegij je zauzeo stav da nema potrebe da se potpisuje peticija o tome da mi to uvrstimo u dnevni red, jer već imamo u porceduri zvaničan prijedlog za tačku dnevnog reda“, tvrdi Ajanović.

Iz Neformalne grupe roditelja  tvrde da ne žele  da se finansijska sredstva uzimaju sa bilo koje druge stavke sporta, obrazovanja, kulture.. 

 „Ne želimo da to na bilo koji način utiče na život naših građana, ionako je težak“, kazala je Bektić Mujkić.

Zbog toga žele da njihova inicijativa bude usvojena u orginalnom prijedlogu a ne kao prateći akt inicijativi jedne političke partije, u ovom slučaju BOSS-a. Poručuju da će i dalje provoditi aktivnosti do konačnog cilja – Obezbijediti finansijska sredstva za pokrivanje troškova liječenja djece.