Rok za prijave na treći upisni rok UNTZ -a do srijede 22. septembra

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Univerzitet u Tuzli objavio je u četvrtak 16.09.2021. godine Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini.

Podnošenje prijava počelo je u ponedjeljak 20. 09. i vršit će se do srijede 22. 09. 2021. godine.

Prijemni ispit održat će se 23. 09. 2021. godine u 10,00 sati.

Privremena rang- lista kandidata objavit će se do 24. 09. 2021. godine,

Konačna rang- lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 29. 09. 2021. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 30. 09. do 01. 10. 2021. godine.

Za Akademiju dramskih umjetnosti:

Podnošenje prijava vršit će se od 20. 09. do 22. 09. 2021. godine;

I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 22. 09. 2021. godine u 10,00 sati;

II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se 22. 09. 2021. godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 23. 09. 2021. godine u 10,00 sati;

Privremena rang- lista kandidata objavit će se 24. 09. 2021. godine,

Konačna rang- lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 29. 09. 2021. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 30. 09. do 01. 10. 2021. godine.

Više informacija možete potražiti na web stranici www.unitz.ba