Sutra nastavak 13. sjednice Doma naroda PFBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Nastavak sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čiji prvi dio je održan 30. septembra, zakazan je za sutra u sjedištu tog parlamenta u Sarajevu.

U preostalom dnevnom redu su, među ostalim tačkama, izvještaji o reviziji finansijskog poslovanja javnih preduzeća, agencija, zavoda i fondova iz nadležnosti Parlamenta FBiH za 2017., 2018. i 2019. godinu, kao i izvještaji revidiranih budžetskih korisnika za 2019.

Prvi dio ove sjednice, 13. redovne u aktuelnom mandatu Doma, prekinut je zadnjeg dana septembra nakon što se predsjedavajući Tomislav Martinović, zbog upitnosti kvoruma, konsultovao usmeno s predsjedavajućima delegatskih klubova.

Prije prekida, zahvaljujući većinskoj podršci delegata, Federacija BiH je dobila izmijenjeni zakon o penzijskom i invalidskom osigiranju, bitan za demobilisane borce, budući da vrijednost boda za obračun posebnog staža povećava sa 0,5 na jedan te ukida ograničenje za korištenje posebnog staža pri odlasku u penziju sa 62 na 58 godina života.

Prema oficijelnoj najavi, za učesnike surašnjeg nastavka neophodno je poštivanje epidemioloških mjera, dok javnost može pratiti njihov rad putem YouTube kanala Doma naroda.