Sutra o povećanju satnice radnika u oblasti rudarstva

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Sve odredbe kolektivnog ugovora za sektor rudarstva usaglašene su sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o radu, kao i to da nema promjene po pitanju visine naknade na ime toplog obroka radnicima rudnika koji su u Koncernu. U rudnicima koji su u sastavu Koncerna dnevnica iznosi 14 KM, dok u RMU “Banovići” d.d. Banovići dnevnica iznosi 10 KM. Husić navodi da će po pitanju RMU Banovići pratiti zahtjev Sindikata rudara FBiH te da će im ukoliko budu tražili, dati podršku po pitanju povećanja dnevnice.

“Reprezentativni granski sindikati su u predpregovorima iskazali određenu skupinu zahtjeva, a može se kazati da smo se u dobroj mjeri i usaglasili po određenim pitanjima. Ostalo je to ključno pitanje najniže cijene rada. Tako da očekujemo da zahtjev reprezetnativnih granskih sindikata i povećanje cijene rada bude prihvaćeno jer je to potpuno opravdan i realan zahtjev.”, rekao je Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

Sutra će socijalni partneri pokušati dogovoriti i spornu satnicu koja je do sada iznosila 2,40 KM, koju će pokušati povećati na 2,70. Resorni federalni ministar Nermin Džindić u obraćanju medijima prethodno je istakao da bi povećanje satnice za sobom vuklo i korekciju cijene uglja, te povećanje cijene električne energije. Ovo su ujedno samo neki od ciljeva Programa prestrukuriranje elektro-energetskog sektora FBiH za kojeg Husić tvrdi da mora imati dobro razrađen plan investiranja, ali i zbrinjavanja viška radnika. Prirodni odliv radne snage u rudnicima i ozbiljna analiza stanja mogu pomoći rudnicima. Ali apetiti osoba koji su do sad zapošljavali u rudnike moraju biti smanjeni, poručio je.

“Nema više apsolutno nikakve mogućnosti da bilo ko može razmišljati o tome da može popunjavati radna mjesta koja više nisu potreba u rudnicima uglja u FBiH tako da će se apetiti mnogih koji su oko rudnika, u rudnicima ispoljavali u proteklih goina morat svesti na jednu manju mjeru.”, istakao je Husić.

Program prestrukturiranje elektroenergetskog sektora podrazumijeva realizaciju u dvije faze, od kojih jedna za sobom povlači plan investiranja u rudnike, smanjenje broja zaposlenih i zbrinjavanje viška radnika. JP Elektroprivreda BiH prema riječima generalnog direktora spremna je pristupiti realizaciji programa, nakon što ga Federalni parlament usvoji, prema procjeni do kraja ove kalendarske godine.