Sutra online sjednica GV Tuzla: Smjene i imenovanja upravnih odbora u javnim ustanovama i preduzećima…

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Obiman dnevni red predviđen za vanrednu sjendicu Gradskog vijeća Tuzla sadrži tačke koje zahtijevaju obrazloženja i diskusiju, zbog čega ova sjednica ne bi smjela biti održana na način kako je zamišljena – online, smatra veliki broj vijećnika Gradskog vijeća Tuzla. Razlog njihovog protivljenja načinu održavanja hitne sjednice jeste to što će priliku imati glasati putem maila, bez raprave i prijedloga, a posljedice donesenih odluka bit će dugoročne. S druge strane, kaže Mirnes Ajanović vijećnik BOSS-a u GV Tuzla, neke od inicijativa, kao što je ona koja predviđa pomoć medijima sa područja Tuzle zbog pandemije korona virusa, nisu  podržane.

”Predložili smo da se skinu sa dnevnog reda ove tačke koje nisu vezane za korona virus, jer će se evidentno ukinuti stanje prirodne nesreće. Danas je održana sjednica Statutarne komisije nažalost samo dva člana komisije, kolegica i ja smo bili protiv ostali su bili Za. Vidim da je cijela opozicija protiv i mi ćemo biti protiv drugih tačaka, a glasat ćemo za ove o COVID-19. Ako ne glasamo za njih bit će da nismo za pomoć građanima. I to je hinjska politika…” rekao je Mirnes Ajanović, vijećnik u GV Tuzla (BOSS).

Osim što nije moguća diskusija, vijećnici također nisu imali vremena da se dobro pripreme i podrobno iščitaju dostavljene materijale za sjednicu, mišljenja je Mirza Tupajić, vijećnik SDA u GV Tuzla. Ova stranka danas je tim povodom održala i pres konferenciju na kojoj su iznijeli svoje stavove.

”To je jako teško pogotovo ako imate ovoliko tačaka dnevnog reda, preko hiljadu stranica za iščitati u roku od 24h,  to je nemoguće. Svodi se samo na online glasanje i u ovom slučaju prekršen je poslovnik. Mi smo ove materijale trebali dobiti sedam dana ranije,” kazao je Mirza Tupajić, vijećnik u GV Tuzla (SDA)

Materijale su, navodi Tupajić, vijećnici dobili tri dana prije same sjednice. S druge strane, pozicija u Gradskom vijeću Tuzla tvrdi da je način rada Gradskog vijeća već ranije dogovoren kada su se razmatrale izmjene i dopune poslovnika.

”Kod nas nije precizirano da li se održavaju skajpom ili nekim drugim načinom. Propisano je samo e-mailom. I  svi vijećnici koji su danas izrazili nezadovoljstvo osim  jednog su glasali kada su donesene i izglasane izmjene i dopune ovog poslovnika,” kazala je Nataša Perić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla. 

Osim pozicije i opozicija je za to da se na sjednici očituju o rebalansu Budžeta za ovu godinu, ali zamjerke imaju na tačke kojima je predviđen izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima…

”Izbor i imenovanja morala su doći na dnevni red…”

”Sve ovo ostalo što može čeka nije trebalo da se podvlači pod budžet i da se sutra nekome spotičava da nije glasao za kompletan dnevni red ili za socijalna davanja iz budžeta jer je samo neko htio da provuče svoju tačku, poput… instaliranja određenih osoba na pozicije upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i preduzeća,” rekao je Elvir Kasumović, vijećnik u GV Tuzla (SBB), a saglasna je i Jasminka Mijatović, vijećnica u GV Tuzla (HDZ): ”Sama prva tačka dnevnog reda je preobimna za sjednicu koja se zakazuje 26. a trebala bi biti održana 29. Ono što sam uočila jeste preobimnost i manipulacija ovaj put sjednicom vijeća, odnosno vijećnici su dobili materijal u kome se imenuje niz privremenih nadzornih odbora i ustanovama na području grada Tuzla.”

Za sada su sa dnevnog reda skinute tri tačke kojima je bilo predviđeno razmatranje davanja u zakup određenih poslovnih prostorija i zemljišta. No, kada je u pitanju tačka kojom se predviđa izbora i imenovanje članova nadzornih odbora pozicija tvrdi da nije riječ o zloupotrebi trenutne situacije izazvane korona virusom.

‘Ne slažem se sa opozicijom obzirom da su pojedinim nadzornim i upravnim odborom istekli mandati 11. maja, a nekima ističe za koji dan. Zbog procedura, a i da se nastavi kontinuitet u radu nadzornih i upravnih odbora zato su ove tačke morale doći na sjednicu GV Tuzla,” rekla je za RTV Slon Nataša Perić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla. 

Osim pomenutog rebalansa Budžeta i imenovanja nadzornih odbora, vijećnici će se očitovati i o regulacionom planu prostorne cjeline Slatina 1, Stupine i prostorne cjeline Hendek – Pazar. Također, vijećnici će glasati i za dopune Odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla. Sjednica Gradskog vijeća Tuzla bit će održana sutra sa početkom od 10:30 sati.