Sutra potpisivanje Kolektivnog ugovora za područje željezničkog saobraćaja

Sutra potpisivanje Kolektivnog ugovora za područje željezničkog saobraćaja

Autor: -

Sutra će biti potpisaan Kolektivni ugovor za područje željezničkog saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovo je drugi Kolektivni ugovor koji sadašnja Vlada potpisuje za područje djelatnosti željezničkog saobraćaja. Prethodni kolektivni ugovor uspješno je implementiran tako da su izvršene sve obaveze prema uposlenim, što je u značajnoj mjeri smanjilo sudske postupke po osnovu radnopravnih sporova u okviru JP ŽFBiH.

Ovim kolektivnim ugovorom regulirana su prava i obaveze za oko 3.000 uposlenih, a u odnosu na prethodni, uvećana su prava kroz rast satnice, izdvajanja po osnovu minulog rada i toplog obroka.

Ovo je peti Granski kolektivni ugovor koji Vlada FBiH potpisuje u drugom krugu pregovora, od usvajanja Zakona o radu, u toku ovog mandata. Preostalo je okončanje procedure oko potpisivanja Granskog kolektivnog ugovora za područje djelatnosti telekomunikacija.

U toku 2016., u prvom krugu,  ispregovarano je i potpisano svih šest kolektivnih ugovora za koje je Federalna vlada zadužena, te je na ovaj način još jednom pokazana njena odlučnost da jača socijalni dijalog i partnerski odnos sa sindikatima.

U ime Vlade FBiH, ovaj ugovor će potpisati federalni ministar za promet i komunikacije Denis Lasić, predsjednik Samostalnog sindikata željezničkih radnika u FBiH Amir Nukić, predsjednik Saveza sindikata željezničkih radnika u FBiH Amir Arapović i predsjednik Samostalnog sindikata izvršnog osoblja područja infrastrukture Željeznica FBiH Igor Boban.