23.9 C
Tuzla
02.06.2023.

Sutra se obilježava Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je Međunarodna organizacija rada (International Labour Organisation-ILO) proglasila 28. april Svjetskim danom sigurnosti i zdravlja na radu.

Ovaj dan se obilježava i kao dan sjećanja na stradale i povrijeđene radnike, s ciljem odavanja počasti žrtvama povreda na radu i profesionalnih bolesti, odnosno u svrhu unaprjeđenja zaštite na radu i smanjenja broja povreda na radu, profesionalnih i  oboljenja u vezi s radom. Također, obilježavanjem ovog dana nastoji se uticati na podizanje svijesti o važnosti osiguranja zdravog i sigurnog okruženja za rad, što je u skladu i sa odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima, prema kojoj svaki radnik ima pravo na uslove rada u kojima se cijeni njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. Obilježavanjem ovog dana promoviše se i značaj prevencije povreda na radu i profesionalnih oboljenja širom svijeta. Ostvarenju ovih ciljeva doprinose svi sudionici, uključujući organe vlasti, poslodavce, radnike, ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu, te zdravstvene, naučno-istraživačke i druge institucije.

Iz ovog ministarstva podsjećaju da je u Federaciji BiH u novembru 2020. godine stupio na snagu novi Zakon o zaštiti na radu, koji je zasnovan na istim načelima kao i moderni zakoni iz ove oblasti u zemljama regiona. Primjenom ovog zakona se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih i drugih oboljenja u vezi s radom, te posebna zaštita žena u vezi s materinstvom, te mladih. Također, prevenira se posebna zaštita invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, kao i očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, te zaštita radne okoline.

Novi zakon predstavlja prvi korak u reformi ove oblasti u Federaciji BiH kojim je stvoren pravni osnov za donošenje većeg broja podzakonskih akata. Na ovaj način će se konkretizirati odredbe ovog zakona u odnosu na posebne djelatnosti, te se nastaviti sa usklađivanjem propisa iz ove oblasti s pravnom tečevinom Evropske unije. U skladu s tim, resorno federalno ministarstvo je u prethodnom periodu preduzimalo aktivnosti na izradi novih podzakonskih akata, te je donesen set pravilnika kojima su stvoreni uslovi za vršenje procjene rizika na radnim i mjestima rada u radnoj okolini. Također, u narednom periodu se očekuje stupanje na snagu drugih pravilnika o stručnom osoblju za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, kao i radnike koji obavljaju stručne poslove iz ove oblasti u ovlaštenim organizacijama.

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu svake godine obilježava se na određenu temu. Imajući u vidu izazove s kojim se vlade, poslodavci, radnici i čitava društva širom svijeta još uvijek suočavaju u borbi protiv pandemije, koju je prošle godine proglasila WHO, ove godine će obilježavanje prema objavama ILO biti fokusirano na strategije za jačanje nacionalnih sistema zaštite na radu za izgradnju otpornosti, kako bi se suočili sa trenutnim i budućim krizama, oslanjajući se na naučene lekcije i iskustva iz svijeta rada. Naime, pandemija utiče na sve aspekte rada, od rizika prenošenja virusa na radnim mjestima, do oslanjanja na drugačije oblike radnog aranžmana, u smislu rada od kuće, koje je radnicima i poslodavcima pružilo određene mogućnosti, ali i potencijalne psihosocijalne rizike. Stoga je cilj ILO da se podigne svijest i podstakne dijalog o važnosti investiranja u sisteme zaštite na radu, oslanjajući se na regionalne i državne primjere u ublažavanju i sprečavanju širenja koronavirusa na radnom mjestu.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obavještavaju javnost da su u okviru aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu planirali organizovati skup svih ključnih sudionika iz ove oblasti, na kojem bi se kroz tripartitni dijalog razmijenila stajališta u vezi sa stanjem i potrebnim mjerama za unaprjeđenje zaštite na radu. Međutim, imajući u vidu naredbe nadležnih organa koje se odnose na ograničen broj okupljanja ljudi, a s ciljem smanjenja rizika od koronavirusa, trenutno nije moguće organizovanje ovog skupa.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva poslodavce, radnike, ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu i druge uključene aktere da sa organima vlasti zajedničkim djelovanjem nastave aktivnosti koje se odnose na generalno provođenje i unaprjeđenje mjera zaštite na radu, a posebno onih koje u skladu sa ovogodišnjom temom ILO o jačanju sistema zaštite na radu u kontekstu suočavanja sa širenjem koronavirusa COVID-19, saopćeno je iz ovog ministarstva.

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!