Sve objekte u mjesnim zajednicama Šićki Brod i Bukinje što prije spojiti...

Sve objekte u mjesnim zajednicama Šićki Brod i Bukinje što prije spojiti na sistem daljinskog grijanja!

Objavio: -

Gradsko vijeće Tuzla traži od Službe za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica da svim kolektivnim i individualnim objektima u MZ Šićki Brod i Bukinje omogući brzu realizaciju projekata vezanih za izgradnju infrastrukture, kojom će se stvoriti uslovi za priključenje na sistem daljinskog zagrijavanja grada toplotnom energijom.

Sredstva obezbijediti putem Rebalansa Budžeta Grada Tuzla ili konkurisanjem sa projektima prema predpristupnim Fondovima EU namijenjenim za energetsku efikasnost.

Traži se od Službe za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica i JKP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla da analiziraju sve zahtjeve iznesene u građanskoj inicijativi, pa i one vezano za način finansiranja podstanica i priključaka, te ponude sveobuhvatan adekvatan model rješavanja ovog pitanja i u skladu sa Zakonom, a za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća Tuzla dostave prijedlog odluke, koja će regulisati pitanje finansiranja podstanica, infrastrukture i priključaka, a posebno sa aspekta MZ Šićki Brod, Bukinje i Husino, navodi se u Zaključku.