Sve veći priliv migranata: Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva od nadležnih veći angažman

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Da je migrantska kriza ostavila traga i u Tuzlanskom kantonu pokazuje i današnja sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj su vijećnici iz pozicije i opozicije bili složni te su uputili jednoglasnu poruku nadležnim i odgovornim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH. A da je povećan priliv migranata u našem gradu pokazuju i zvanični podaci: samo tokom maja ove godine u Tuzlu je došlo skoro 800 migranata.

“O svemu ovome moj stav je zasnovan na zakonima BiH i na primjeni tih zakona, ali i na faktičko stanje kakvo imamo kada je u pitanju migrantska kriza. Imamo enorman priliv migranata iz velikih i mnogoljudnih zemalja. Mi ne možemo riješiti probleme koje nisu mogle riješiti vlade Maroka, Alžira, Iraka, Pakistana, ali ni najveće evropske i svjetske sile. Ipak, moramo postupiti humano. Ovaj nekontrolisani priliv migranata sigurno ne organiziraju migranti nego oni koji se bave krijumčarenjem ljudi”, rekao je gradonačelnik Tuzle.

Veliki broj incidentnih slučajeva zabilježen je u tim gradovima, no u Tuzli u prošloj godini nije zabilježen niti jedan. Ipak, ove godine se stvari mijenjaju. Uslijed sve većeg priliva migranata, bilo je i incidenata. Sigurnost građana Tuzle ne smije biti ugrožena, zbog toga su složni da je potreban aktivniji angažman policije i stalno patroliranje službenika MUP-a TK.

”Tražimo od naših javnih ustanova da se pruži i omogući svaka vrsta pomoći tim unesrećenim ljudima sve ono što je u okviru zakonitosti” rekao je Ivica Kovačević,  predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u GV Tuzla.

Tako se Zavod za javno zdravstvo, UKC Tuzla i Crveni križ obavezuju da oforme ljekarske timove koji će izvršiti preglede migranata. Osim ovog zaključka, vijećnici žele olakšati komunikaciju sa migrantima kako bi riješili situaciju i to na obostranu korist.

”Jedan od tih zaključaka jeste da se nađu tumači. Migranti dolaze iz zemalja Azije. To jest iz Indije, Pakistana. Predložili smo i usvojeno je da se nađe tumač za urdu jezik, perzijski i naravno za arapski jezik. Oni u većini slučajeva ne znaju engleski i to bi jako puno pomoglo” rekao je Mirza Tupajić, predsjednik Kluba vijećnika SDA u GV Tuzla.

Jedan od zaključaka je i da situacija u Tuzli nije alarmantna te da građani ne treba da brinu, ali da je neophodno preventivno djelovati. S druge strane situacija u drugim gradovima je kritična, a odgovor institucija manjkav, poručeno je sa današnje sjednice.

”Mi ćemo naravno sve ove zaključke poslati i svim gradovima na području FBiH i RS kako bi i oni izvršli pritisak konačno da državni organi koji su nadležni nešto poduzmu i naravno imaju i sredstva i ljudstva kako bi to riješili” kazao je Nedžad Malikić, vijećnik Tuzlanske alternative u GV Tuzla.

U konačnici samo angažman svih nivoa vlasti i institucija može spriječiti eskalaciju problema. Bitno je istaći da Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva i procesuiranje osoba koje krijumčare migrante. Zaključci tematske sjednice o migrantskoj krizi usvojeni su jednoglasno. Također, na 34. sjednici vijeća usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla, kao i Odluke i izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu.