Sve više socijalno ugroženih u TK: Živimo li na granici siromaštva?

     

Sve je veći broj socijalno ugroženih na području Tuzlanskog kantona. Na evidenciji korisnika stalne novčane pomoći u Centru za socijalni rad Tuzla nalazi se oko 750 osoba koje mjesečno dobijaju 125 KM. Jednokratnu novčanu pomoći godišnje dobije oko 700 korisnika, a iznos ove pomoći se procjenjuje u zavisnosti od stanja korisnika. Prema podacima Centra za socijalni rad Tuzla, 2010. godine jednokratnu novčanu pomoć primalo je 400 korisnika, a sredstva osigurna iz Budžeta kantona iznosila su 160 hiljada maraka. Skoro deset godina kasnije, broj korisnika se povećao na 700, dok su budžetska sredstva smanjena na 127 hiljada maraka.

“Generalno, stanje je lošije nego prošlu godinu. Imamo povećan broj korisnika, zahtjeva za određene vrste pomoći. Sredstva nam ostaju ista godinama, jer korisnici se finansiraju iz Budžeta TK. Mi svake godine apelujemo da se poveća iznos, međutimo do sad nismo naišli na razumijevanje” – kazala je Sonja Brčinović, pomoćnica direktorice JU Centar za socijalni rad Tuzla.

Za programe jednokratne novčane pomoći Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK u 2019. godini  izdvojilo je 560 hiljada KM za 13 centara za socijalni rad na području Kantona.

“Program je realiziran putem mjesta nadležnih centara za socijalni rad. Putem direktne pomoći za pojedince i porodice koji se nađu u stanju socijalne potrebe i ne mogu izaći iz tog stanja socijalne potrebe bez pomoći šire društvene zajednice” – naglasio je Edin Šestan, pomoćnik ministra za socijalnu i dječiju zaštitu TK.

Novi pravilnik za jednokratne novčane pomoći za područje grada Tuzla usvojilo je Gradsko vijeće krajem 2019. godine, na decembarskoj sjednici, a on je sa sobom donio i nove izmjene.

“Novorođena djeca u 2020. godini čiji su roditelji u stanju socijalne potrebe, mogu dobiti pomoć. Izdvojili smo 30 hiljada za troškove vantjelesne oplodnje, povećali iznos na 100 hiljada za osnovne životne potrebe po članu domaćinstva” – kazala je Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika u Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

Grad Tuzla izdvaja oko 4% od ukupnog Budžeta za građane u stanju socijalne potrebe, što iznosi oko 3,3 miliona KM. U 2019. godini iz Budžeta TK planirano je i utrošeno preko 32 miliona KM za socijalnu zaštitu. Najveći dio tih sredstava u iznosu od 12,5 miliona KM raspoređen je na poziciju zaštite porodice s djecom, dok će ove godine na ovoj poziciji biti utrošeno 13,4 miliona KM, zbog uvećanja dječijeg dodatka sa 20 na 25 KM. Bitno je napomenuti da se broj korisnika dječijeg doplatka u 2019. u odnosu na 2018. godinu znatno smanjio.

“Broj zahtjeva je 661 što je u odnosu na godinu ranije manji za 200. To je velik broj djece koji je manji nego prošle godine” – istakla je Sonja Brčinović, pomoćnica direktorice JU Centar za socijalni rad Tuzla.

Iz Centra za socijalni rad tuzla ističu da je najvjerovatniji razlog smanjenja broja korisnika dječijeg doplatka taj što su se porodice nezaposlene djece odselile iz BiH.