Švedska pomaže reformu poreznog sistema u BiH

Švedska pomaže reformu poreznog sistema u BiH

Autor: -

“Reforma poreznog sistema u BiH” naziv je projekta koji će u naredne tri i po godine provoditi Švedska porezna agencija u saradnji s poreznim organima na svim nivoima BiH. Glavni cilj  projekta je poboljšati kapacitet poreznih uprava i doprinijeti transformaciji za savremenije, pouzdanije i uslužnije porezne uprave u BiH. Projekt finansira vlada Švedske putem Švedske razvojne agencije – Sida, a vremenski okvir projekta, je septembar 2017. – decembar 2020., sa sveukupnom finansijskom podrškom od 5,4 miliona KM.

„Ovaj projekat od vitalnog je značaja za održivi razvoj društva i vlada entiteta ali i kantona, a jedan od ciljeva je i bolja socijalna zaštita, kazao je Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg.

Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH,  uvjeren  je da će Porezna uprava FBiH  imati koristi od ovog projekta, odnosno razmjene iskustava i naglasio da ona među svojim prioritetima ima djelovanje  u pravcu smanjivanja sive ekonomije u FBiH, ali cijeni da ta borba treba obuhvatiti područje čitave BiH, prenosi Fena.

“Prije svega, treba se baviti uzrocima sive ekonomije, a to su: loša kontrola granice, neadekvatno carinjenje robe, gotovina u platnom prometu, neadekvatni zakonski propisi, nejasnoća propisa, odnosno pravne regulative, učinkovitost i brzina sudova u izricanju sankcija kod poreznog prekršaja”, rekao je Isović.