20 C
Tuzla
04.06.2023.

Svjedočanstva o uspješnim poslovnim i životnim pričama: 25 godina Mikrokreditne fondacije EKI

Mikrokreditna organizacija EKI, jedna je od vodećih mikrofinansijskih institucija u Bosni i Hercegovini, a brojni pokazatelji o ekonomskim i društvenim učincima svrstavaju EKI i među najuspješnije mikrofinansijske institucije u svijetu.

U skladu sa poslovnom strategijom i zakonskom regulativom, EKI danas posluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine kroz mikrokreditnu fondaciju i mikrokreditno društvo. O počecima, razvoju, izazovima, ekonomskoj i društvenoj misiji, klijentima, zaposlenicima, partnerima i investitorima ove organizacije govore direktor Mikrokreditne fondacije EKI, Esad Uzunić i direktor Mikrokreditnog društva EKI, Almir Sultanović.

Mnogo je stvari na koje smo ponosni u ovih 25 godina djelovanja, ali najvažnije je da smo svi u EKI-ju svjedoci brojnih uspješnih priča naših klijenata, na svim poljima, poslovnim i privatnim. Počeli smo i rasli zajedno sa njima, a naša dugogodišnja saradnja i partnerstvo su rezultirali time da danas možemo reći da smo izuzetno uspješni u onome što radimo. Trenutno uslužujemo više od 41.000 klijenata u čijim rukama je više od 190 miliona KM kreditnih sredstava. U 25 godina poslovanja sarađivali smo sa više od 230.000 klijenata i plasirali dvije milijarde KM za pokretanje i jačanje poduzetničkih aktivnosti širom BiH, navodi direktor Fondacije.

Mnogo klijenata sa EKI-jem sarađuje od samih početaka, a i danas vam ukazuju povjerenje. Dva cilja su presudna za to, ističe Uzunić.

Veći dio klijenata sa nama sarađuje godinama, a neki od njih su tu od samog početka. To postižemo tako što konstantno ispunjavamo dva važna cilja u saradnji sa klijentima. Prvi je ekonomski aspekt mikrokreditiranja, a to je finansijsko osnaživanje korisnika da kroz mikrokreditiranje pokreću i jačaju poslovne aktivnosti. S druge strane, jačanje poduzetništva i stvaranje prihoda u domaćinstvima utiču na jačanje potencijala i samopouzdanja ljudi da sami mogu stvoriti dodatne vrijednosti i biti više vrednovani u zajednicama u kojima žive i privređuju. Dakle, podjednako vodimo računa i o ekonomskim i o društvenim učincima poslovanja.

Uzunić se osvrnuo i na same početke rada i uporedio vrijeme prije 25 godina i danas.

EKI je nastao i razvio se iz mikrokreditnog programa humanitarne organizacije World Vision International, pokrenutog 1996. godine kao pilot projekat u BiH. Nakon završetka rata, značajan dio stanovništva koji pripada kategoriji niskoprihodnih domaćinstava, bez mogućnosti zaposlenja, bio je prepušten sam sebi. Oni su uvidjeli priliku da kroz mikrokreditiranje finansiraju svoje poslovne aktivnosti i obezbijede prihode sebi i svojim porodicama. Iz programa WVI je 2001. godine osnovana Mikrokreditna organizacija EKI, a prateći zakonsku regulativu 2008. godine organizacija je preregistrovana u Mikrokreditnu fondaciju EKI koja omogućava kreditiranje u iznosima do 10.000 KM. Prateći potrebe i zahtjeve naših klijenata, 2014. godine MKF EKI, kao osnivač, formira Mikrokreditno društvo EKI, koje je sa većim kreditnim iznosima, u mogućnosti finansirati razvijenije poslovne aktivnosti postojećih i novih klijenata. Uz sve izazove, kojih je bilo, naročito u kriznim vremenima, poput svjetske finansijske krize iz 2008. godine, velikih poplava iz 2014. godine, a evo sada i krize izazvane pandemijom korona virusa, EKI sve vrijeme posluje uspješno i stabilno.

Govoreći o ključnim faktorima za uspješno poslovanje, Uzunić je istakao nekoliko njih, a osvrnuo se i na ekonomske i društvene učinke poslovanja.

Prije svega, bitna je finansijska stabilnost koja nije moguća bez zadovoljnih zaposlenika koji su osnovni faktor uspješnog poslovanja. Takođe, EKI je u potpunosti posvećen kontinuiranom razvoju poslovanja i usluga kojima nastoji zadovoljiti potrebe klijenata, a posebno smo ponosni na društveno odgovorno djelovanje u zajednici u kojoj živimo i radimo. Takvim pristupom i stavom, evo već 25 godina, smo jedna od vodećih mikrofinanisijskih institucija u BiH. Danas EKI grupa ima 340 zaposlenika i posluje kroz 77 kancelarija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, i 25 godina poslije, na temelju navedenih faktora, EKI nastavlja uspješno poslovanje, na zadovoljstvo svih zaposlenika, naših klijenata, partnera, investitora i lokalnih zajednica u kojima djelujemo, ističe Uzunić te dodaje:

Ekonomski i društveni učinci se u EKI-ju spajaju u jednoj tački. Ja bih je nazvao našom sinergijom sa klijentima i sa svima drugima sa kojima sarađujemo. U BiH imamo značajan udio radno sposobnog stanovništva bez zaposlenja koji uz to nemaju mogućnost finansirati svoje poslovne zamisli i ideje. Mi smo svjedoci brojnih priča koje su uz našu podršku rezultirale uspjehom. Svjedoci smo velike energije, zalaganja i realizacije ideja koje su vodile i danas vode do uspjeha naših klijenata, a samim tim i našeg uspjeha. Sva naša istraživanja i pokazatelji govore u prilog tome da su prihodi u domaćinstvima klijenata osjetno rasli nakon višestrukog ulaganja kredita u poslovne aktivnosti. Takođe, razvijanje biznisa je imalo povoljne efekte na povećanje stepena zaposlenosti i poboljšanje životnog standarda. Dobar dio klijenata je, iz malih poduzetničkih aktivnosti napredovao, registrovali su svoje biznise i na taj način generisali javne prihode po različitim osnovama, kroz poreze, doprinose ili administrativne takse. Sve su to i ekonomski i društveni učinci.

Fondacija je posebno fokusirana na koncept društveno odgovornog poslovanja, te Uzunić navodi kako to postižu.

Naš koncept društveno odgovornog poslovanja se provodi kroz tri ključna segmenta. Prvi je svakako odgovoran i transparentan odnos sa svima sa kojima sarađujemo u našem poslovanju, prvenstveno sa klijentima, ali i zaposlenicima, partnerima i investitorima. Drugi segment je u pružanju nefinansijskih, tehničkih i dodatnih usluga našim klijentima, poput djelovanja EKI poslovnog kluba klijenata u kojem ih nastojimo umrežavati, spajati i omogućiti da međusobno poslovno sarađuju i šire svoje tržište.

Ovdje bih pomenuo i novi projekat koji je pokrenut prošle godine, a to je “EKI poslovna poduzetnička akademija” koju smo osnovali sa Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE). U okviru ove akademije za klijente organizujemo različite edukativne radionice o poduzetništvu, a dio projekta je i nagrada za najbolju biznis ideju.

Treći segment su sponzorstva, donacije i humanitarne aktivnosti koje su u EKI-ju usmjerene na podršku djeci i mladima, bilo kroz podršku institucijama ili individualnu pomoć. Mi smo ponosni što dio ovih sredstava obezbjeđuje EKI, a dio i sami zaposlenici.

Mikrokreditno društvo EKI je odgovor na potrebe i zahtjeve klijenata.

Direktor Mikrokreditnog društva EKI, Almir Sultanović ističe da je  osnivanje i djelovanje Mikrokreditnog društva EKI prirodan slijed razvoja organizacije.

EKI je u periodu kada je osnovano mikrokreditno društvo sazrio kao organizacija za takav korak. Mikrokreditno društvo EKI je i osnovano u skladu sa mogućnostima koje za mikrokreditni sektor pruža zakonska regulativa. S druge strane, to je rezultat naših istraživanja i naša strateška orijentacija, koju smo pripremali duži period, prilagođavajući se potrebama klijenata. Uz mogućnosti da plasiramo kredite u iznosima do 50.000 KM, tu su i druge pogodnosti za klijente sa razvijenijim biznisima. To je zapravo naš pristup u prilagođavanju tržištu i doprinos da mikrokreditiranje dobije još značajniju ulogu u poduzetništvu.

Osnivač Mikrokreditnog društva EKI je Mikrokreditna fondacija EKI i od 2014. godine sinhronizovano djeluju oba organizaciona oblika. Brojni su klijenti Mikrokreditnog društva EKI.

Povjerenje koje smo mi godinama gradili kod klijenata, partnera i investitora i iskustva iz MKF EKI su, evo poslije 7 godina djelovanja mikrokreditnog društva, urodili plodom. Dugo smo gradili brend i ugled i išli korak po korak. Sinergija između MKF i MKD EKI je izuzetan poslovni poduhvat i vodi do uspjeha i stalnog razvoja organizacije. Djelovanje mikrokreditnog društva i mikrokreditne fondacije je detaljno strateški isplanirano i obje organizacije djeluju na cijeloj teritoriji BiH. Međutim, fokus Mikrokreditnog društva EKI je zadovoljavanje potreba klijenata sa razvijenijim poslovnim aktivnostima, naročito većih i razvijenih poljoprivrednih proizvođača i gazdinstava, pravnih lica, odnosno malih i srednjih preduzeća.

Tu su svakako i klijenti u drugim privrednim djelatnostima, trgovini, različitim zanatima, uslužnim djelatnostima, obrtnici i drugi klijenti koji imaju potrebu za kreditnim iznosima većim od 10.000 KM. Naši klijenti su u godinama iza nas razvijali svoje biznise, rasla je mikrokreditna fondacija a uporedo sa njom su se razvijali poslovi klijenata, tako da djelovanjem mikrokreditnog društva nastojimo da pratimo i podržavamo poslovne aktivnosti i potrebe klijenata, navodi Sultanović.

Sve to prate i prilagođeni kreditni proizvodi za ove klijente.

 Prije formiranja MKD EKI, a i danas, konstantno radimo istraživanje tržišta i na osnovu toga razvijamo kreditne proizvode kojima nastojimo zadovoljiti realne potrebe klijenata sa odgovarajućim iznosima kredita, rokovima otplate, kamatnim stopama, potrebnim garancijama i namjenama kredita, prilagođenih za različite tržišne niše, uz jednostavne procedure odobravanja.

Čemu se teži u budućem razvoju EKI grupe?

Kontinuirana istraživanja tržišta, mišljenja klijenata i zaposlenih, kao i analiza najboljih svjetskih praksi su nešto što je osnov svih naših dosadašnjih unapređenja. Već par godina smo fokusirani na digitalizaciju poslovanja, kako u internim, tako i u eksternim procesima i komunikaciji. Naš osnovni cilj u ovom segmentu je optimalno iskoristiti nove tehnologije radi unapređenja poslovanja, prepoznatljivosti brenda i komunikacije sa tržištem. U nekim ozbiljnijim koracima po ovom pitanju imamo određena zakonska ograničenja i neusklađenosti, ali se nadamo da će se i po tom pitanju uskoro pronaći odgovarajuća rješenja. EKI takođe aktivno razmatra i priprema dodatne usluge i proizvode, koje bi klijentima mogle biti dostupne onda kada se za to steknu zakonski i regulatorni uslovi, navodi Sultanović.

Izvor: RTV Slon/Klix/Mikrokreditna fondacija EKI

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!