Svjetska konferencija ombudsmena za oružane snage od 28. do 30. oktobra

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Jedanaesta svjetska konferencija ombudsmena za oružane snage, u organizaciji parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine i Ženevskog centra za upravljanje sigurnosnim sektorom – DCAF, održat će se u Sarajevu od 28. do 30. oktobra 2019. godine.

Osnovna tema konferencije je „Izgradnja stabilnih i održivih institucija ombudsmena“ odnosno kako institucije ombudsmena mogu razviti jače interne kapacitete koji bi omogućili suprotstavljanje prijetnjama i prilagođavanje promjenjivim i zahtjevnim okruženjima. Učesnici ovog značajnog skupa koji će okupiti 171 učesnika iz 51 zemlje svijeta će istraživati načine na koje institucije ombudsmena, bez ugrožavanja vlastitih mandata, mogu izbjeći politizaciju i nasrtaje na svoju nepristrasnost i nezavisnost.

U radu konferencije učestvovat će predstavnici institucija ombudsmena za oružane snage, uključujući vojne ombudsmene, parlamentarne povjerenike, parlamentarne ombudsmene, te generalne inspektore zadužene za postupanje po pritužbama vezanim za kršenje ljudskih prava u oružanim snagama, predstavnici sedam međunarodnih organizacija i četiri nevladine organizacije.