Tais podržava izgradnju Bloka 7 TE Tuzla, ali i obnovljive izvore energije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Fizičar Martin Tais danas je na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih  intelektualaca Krug 99 kazao je da BiH mora razvijati svoju industriju, te ulagati u obnovljive izvore energije.

Govoreći o temi „Ekonomija i ekologija: kako spriječiti zagađenje okoline“ Tais je kazao da je BiH zemlja u razvoju koja ima vanjskotrgovinski deficit, nema razvijenu industriju, a privreda je opterećena mnogim procesima i nema uslova za razvoj, prenosi Fena.

– Situacija se mora poboljšati, a jedini način da se to postigne jeste da razvijamo našu industriju bez nekih uslova ograničenja o emisijama CO2, a o čemu treba pregovarati sa Evropom na osnovu činjenica da smo mi već dosad kumulativno smanjili emisiju CO2 za 50 posto u odnosnu na baznu ’90. godinu – kazao je Tais.

Naglasio je da ne možemo prestati graditi termoelektrane, ali da moramo razvijati i obnovljive izvore energije.

–  Ne možemo prekinut sa energijom koju imamo jer ćemo propasti. Moramo graditi termoelektrane zaraditi novac, uložiti u privredu, razviti se i povećavati izvoz i BDP i to je osnov – naveo je Tais koji zagovora  gradnju Bloka 7 TE Tuzla s obzirom da će taj blok doprinijeti smanjenju emisije sumpor dioksida u našem gradu.   

Rješenja za zagađenje zraka postoje, naglasio je Tais, a što se tiče Sarajeva potrebna je vizija, zatim strategija kako postići da u gradu bude čist zrak, te sveobuhvatan godišnji provedbeni projekt.

– Da bi se to postiglo trebaju odgovarajuća sredstva i nije mnogo izdvojiti naprimjer tri posto kantonalnog budžeta svake godine i očekivati da za pet godina osjetimo bitna poboljšanja, a možda za desetak godina dobijemo čist grad. Također, moramo primjenjivati mjere energetske efikasnosti što podrazumjeva ‘utopljavanja’ zgrada da bi se trošilo manje novca i energije za grijanje, te prelazak individualnih ložišta sa uglja na obnovljive izvore – naglasio je Tais.

Podsjetio je da je ’70-tih godina tadašnji gradonačelnik Emerik Blum uložio 200 do 300 miliona dolara u dovođenje i razvođenje plina. Saobraćaj u Sarajevu, dodao je Tais, jeste problem i velike su gužve. Treba raditi na infrastrukturi, ubrzati izgradnju transferzala i longitudinala da bi se rasteretio centar grada.

–    Sarajevo ima problem zimi jer je temperaturna inverzija do visine 300 tristo metara. To je kotlina i „lonac sa poklopcem“ . U tom loncu mi ne možemo zagađivati i moramo smanjiti svako zagađivanje. Mjere koje su se poduzumale imaju efekata, ali se poduzimaju kad smo u tom sarajevskom loncu već postigli određeno zagađenje i služe jedino da se zahvaljujući njima to zagađenje ne povećeva  -dodao je Tais.