Tegeltija očekuje kompletiranje Vijeća ministara do 23. decembra

     

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će biti poništen određeni broj konkursa za imenovanja čelnih ljudi u državnim agencijama ukoliko se utvrde nepravilnosti, kao i da je spreman da otvori pitanje uvođenja diferencirane stope PDV-a na određene proizvode, ako za to postoji saglasnost oba entiteta.

Među pitanjima na kojima će se morati raditi odmah nakon kompletiranja Vijeća ministara BiH, što očekuje 18. ili 23. decembra, bit će i određena kadrovska rješenja, posebno u bezbjednosnom sektoru, ali i pojedinim važnim agencijama i institucijama. U nekima su, kako kaže, na čudan način, mimo zakonskih rješenja produženi mandati direktorima, što će biti analizirano.

Trenutno je oko 20 imenovanja u različitim fazama koje bi trebalo da se završe u Vijeću ministara, ukoliko je ispoštovana zakonska procedura.

”U toku je i određen broj konkursa i nakon konstituisanja Vijeća ministara prvo se mora napraviti analiza da li su te procedure provedene u rokovima i u skladu s političkim dogovorima, nakon čega će se pristupiti ili imenovanju kandidata za koje su ispoštovane procedure ili će konkursi biti poništeni zbog utvrđenih propusta”, rekao je Tegeltija.

Naglasio je da se samo s ciljem rasterećenja privrede i smanjenja zbirne stope doprinosa može govoriti o povećanju stope PDV-a, ukoliko ona bude dio “zajedničke entitetske priče”.

”Zbirna stopa doprinosa prvenstveno bi trebalo da dovede do manjeg opterećenja, povećanja plaća svih zaposlenih i da se u tom pravcu napravi pomak”, pojasnio je.

PDV se ne može mijenjati na bilo koji način, ukoliko, kako podsjeća, o tome nema konsenzusa u BiH, što je trenutno slučaj.

”U ovom trenutku je evidentno da se zakon o PDV-u nalazi u formi koja ne definiše ni uvođenje diferencirane stope, niti povećanje stope PDV-a i to je dokument o kome se razgovora. Ukoliko bude spremnosti, prije svega, u entitetima, spreman sam da otvorim pitanje kompletnog zakona o PDV-u i po pitanju diferencirane stope, ali i kako to riješiti sa zakonima o porezu na dohodak i doprinosima”, rekao je Tegeltija.

Poces konsultacija sa političkim stranakama o kandidatima za ministre u Vijeću ministara je počeo 6. decembra, u skladu s ranije dogovorenom raspodjelom funkcija i smatra da bi se taj proces trebao da okonča danas i sutra, kako bi do 11. decembra imali imena koja će uputiti na provjeru u Centralnu izbornu komisiju (CIK) i Agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, nakon odluke o njihovom imenovanju.

”Proces konsultacija ide u dobrom pravcu, a jedini problem je što smo vremenski ograničeni, ukoliko to želimo da završimo do kraja ove godine. Dolaze praznici i ukoliko ne budemo brzo radili, može da se desi da proces konačnog formiranja Vijeće ministara prenesemo u 2020. godinu”, dodao je.

Ipak se nada da će 18. ili 23. decembra bh. parlamentarcima moći predložiti na izjašnjavanje imena devet ministara i deset njihovih zamjenika u novom Vijeću ministara.

(RTV Slon/Fena)