Tegeltija opredijeljen za vladavinu prava i ubrzanje EU puta

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Mandatar za novog predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija podnio je danas ekspoze pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ističući da je opredijeljen za što brže formiranje vlasti čiji će zadatak biti provođenje reformi usmjerenih na rješenje svakodnevnih pitanja građana.

 

Najavio je da će poštovati vladavinu prava, odredbe Ustava BiH kao i poštovanje nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH, dodajući da je svjestan težine zadatka koji je pred njim te je podvukao da je sada potrebno nadoknaditi propušteno vrijeme budući da je više od godinu dana od kada su održani izbori.

 

Tegeltija se danas obratio poslanicima na sjednici na kojoj bi trebalo biti potvrđeno njegovo imenovanje nakon što je Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH podržala njegovu kandidaturu i dala preporuku za potvrđivanje imenovanja Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

 

Kazao je da će doprinijeti ubrzanju reformskih procesa, ali i jasno kazao da njegov ekspoze nije program rada Vijeća ministara nego su u pitanju smjernice na kojima će se temeljiti njegovo djelovanje u mandatu pred njim.

 

– Nemamo pravo na 100 dana i zato je potrebno odmah odblokirati procese, usvojiti budžet te sredstva za investicije staviti na raspolaganje entitetima – dodao je Tegeltija, također najavivši da će na prvoj sjednici Vijeća ministara biti razmatrane socioekonomske reforme koje su podržane u oba bh. entiteta.

 

Među prioritetima na kojima će biti fokus izdvojio je i implementaciju 14 ključnih preporuka koje je za BiH dala Evropska komisija i sve to kako bi BiH što prije dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji.

 

Istaknuo je da će Vijeće ministara BiH koje će predvoditi imati fokus na socijalnim i sigurnosnim izazovima s kojima se suočavaju građani koji do sada, mišljenja je, nisu imali adekvatan odgovor.

 

Stoga je kazao da će u fokusu njegovog rada biti ekonomija, reforma javne uprave, EU integracije, vladavine prava, poboljšanje odnosa unutar BiH te onih s međunarodnim finansijskim institucijama, migrantska kriza, izbjeglice, mladi i žene kao i ostale osjetljive kategorije društva.

 

Iznio je podatak da je domaći bruto nacionalni proizvod (BDP) na nivou jedne trećine BDP-a u zemljama Evrope unije, ali ima trenutnu stopu rasta, ali bit će potrebno nekoliko decenija da se BiH približi tom nivou BDP-a.

 

Naglasio je da je nizak nivo investicija u BiH te da se privatni sektor suočava s poteškoćama da ostane konkurentan, a zabrinjavajuća je i činjenica da nema pomaka u oblasti istraživanja i inovacija.

 

– U BiH ima 550 preduzeća u javnom vlasništvu koji zapošljavaju oko 50.000 ljudi, a u isto vrijeme jedna trećina poreznih dugovanja je od javnih preduzeća – kazao je Tegeltija.

 

Ipak ocijenio je da su javne finansije u BiH u dobrom stanju a ključni makroekonomski pokazatelji su pozitivni, osiguran je stabilan rast BDP-a, a održiv rast BDP-a i povećanja roba i usluga planiran je i u budućem periodu.

 

Potrebno je, smatra, povećati konkurentnost privrede, zaštititi domaću privredu te ja zaključio da je spreman na provođenje reformi usaglašenih s oba entiteta koje će imati održiv i ubrzan ekonomski rast, smanjenje poreskog opterećenja rada u cilju jačanja jedinstvenog ekonomskog razvoja.