Tematska sjednica o zavodu u Pazariću: Zatražena smjena ministra Drljače

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

“Sredstava ima, tim odgovorom se nećemo zadovoljiti”, poručili su iz Udruženja “Dajte nam šansu” na današnjoj tematskoj sjednici Parlamenta FBiH na kojoj su parlamentarci raspravljali o stanju u zavodu pazarić te drugim zavodima u FBiH. Potrebna je hitna deinstitucionalizacija i tranfsrormacija ustanova, provođenje usvojenih strategija i jačanje uloge porodice. Iz Udruženja su naveli da se niti jedan roditelj ne želi odreći svog djeteta, ali je to nažalost, jedino što sistem u državi trenutno omogućava. Svaki od roditelja čije je dijete u nekoj od ustanova poput zavoda pazarić, mora ostvariti osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na rad jer pored djeteta sa poteškoćama u razvoju, skoro u svakoj porodic ima još jedno dijete koje treba izdržavati. Zbog toga će tražiti povećanje iznosa civilnih invalidnina, da u svakom Nadozrom i Upravnom odobru bude barem jedan roditelj kako bi mogao nadgledati rad.

“Ovo su vrlo realni zahtjevi, nećemo tražiti zahtjeve koji to nisu, moramo biti svjesni da živimo u BiH. Nećemo prihvatiti odgovor kao do sad što je bio – “nemamo finasijskih mogućnosti”. Pazarić je pokazao da itekako imamo finansijskih sredstava koji su usmjereni na jačanje Upravnih i Nadzornih odbora i ljudi koji su stručnjaci, dakle ekonomisti i pravnici koji su radili u Pazariću. To su zahtjevi od kojih nećemo odustati”, izjavila je Ines Kavalec, predsjednica Udruženja “Dajte nam šansu”.

Zahtjevi će ojačati ulogu porodica koje imaju članove sa poteškoćama u razvoju, što bi u konačnici trebalo utjecati na kvalitet rada svih isnitucija koje su kolektivnog smještaja, dodala je Kavalec. U zakonu je navedena i stavka o formiranju centara za pružanje socijalnih usluga sa dnevnim zubrinjavanjem a koji još uvijek niti jedan od Kantona u FBiH nema.  Slične zaključke uputila je i nezavisna poslanica Meliha Bijedić, ističući da činjenica koja posebno zabrinjava je da ove institucije nisu finansirane iz budžeta federacije, tek mali dio za kapitalna ulaganja.

„Današnji naši zaključci koji će proizaći ono na čemu ćemo mi insistirati je da na čelu institucija mora biti kadar iz oblasti koja problematizira ove instiucije. Zaista je neophodno uvažiti roditelje i nevladine organizacije da sudjeluju i u Nadzornim odborima i radnim tijelima. Da je potrebno izraditi standarde i procedure postupanja i da je neophodno hitno formirati radno tijelo koje će implementirati i nadzirati zaključke koji danas budu doneseni na današnjoj sjednici“, kazala je Meliha Bijedić, nezavisna poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Ako ozbiljno pristupamo poboljšanju uslova korisnika ovakvog vida zaštite onda će se izraditi sistemski pristup, sada, jer je krajnje vrijeme za reformski proces, jer se fotografije djece prema kojima se nehumano postupa nikada više ne smiju ponoviti, dodala je Bijedić.  Naglasila je i da je potrebno hitno usvojiti Zakon kojim se uvodi kategorija ‘roditelj-njegovatelj’ koji bi ukoliko  zahtjev o povećanju civilnih invalidnina, formiranju dnevnih centara za brigu o djecama sa poteškoćama u razvoju i provođenje strategije čiji smo potpisnici u konačnici depolitizirala institucije čija je uloga briga i njega djece sa poteškoćama u razvoju.  Klub SBB-a predložio je smjenu ministra rada i socijalne politike Veska Drljače zbog kako je istaknuto neodgovornog i neprofesionalnog rada. Vesko Drljača je inače kadar Saveza za bolju budućnost.