12.8 C
Tuzla
28.05.2022.

Terzo: Aprilske boračke naknade uvećane u skladu s izmjenama Zakona

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u četvrtak na sjednici u Mostaru, donijela četiri odluke koje se odnose na mjesečne naknade pripadnika boračkih populacija.

Pomoćnika federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo kazao je da je Vlada FBiH  usvojila odluku o osnovici za lične i porodične invalidnine i koeficijent za lične i porodične invalidnine. Dodao je da je usvojena i osnovica za dobitnike najvećih ratnih priznanja i koeficijent za isplatu naknada za te dobitnike.

Ovim odlukama omogućeno je da aprilske naknade koje se isplaćuju 10. maja budu uvećane, kako je to utvrđeno nedavnim izmjenama zakona.

Za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja u Budžetu FBiH za 2022. godinu obezbijeđeno je 17.000.000 KM.

– To znači da ono što smo pričali u prethodnom periodu oko izmjena i dopuna zakona, nakon njegovog usvajanja, Vlada FBiH je učinila dodatni korak i mi ćemo za aprilsku invalidninu, za kategorije koje su navedene, 10. maja isplatiti uvećane naknade, za lične i porodične invalidnine pet posto, a za dobitnike najvećih ratnih priznanja 14 posto – kazao je Terzo za Fenu.

Pored toga, istakao je da su općinskim BIZ-ovima poslali uputstvo da za ostale kategorije, gdje je potrebno po upravnom postupku donijeti rješenje o izmjeni prava, da to urade zaključno sa 1. majem.

– Odnosno, prava za 100-postotne ratne vojne invalide prve grupe i one koji imaju kućnu njegu, supruge umrlih i roditelje šehida i poginulih boraca, bit će uvećana od mjeseca maja. U junu će oni dobiti svoja uvećana prava, nakon što se donese pravosnažno izvršno rješenje – kazao je Terzo.

Sve četiri donesene odluke omogućavaju nastavak dosljedne primjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH BiH za 2022. godinu.

RTV Slon / Fena

POSLJEDNJE DODANO