TI BiH: Uredba Vlade FBiH neće otkloniti koruptivne rizike u zapošljavanju

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalna vlada nije usvojila prijedloge TI BiH da se u procesu selekcije prednost da pismenom testiranju, a odbijena je i sugestija da se predvidi obavezan izbor prvorangiranog kandidata

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH (Uredba) sa ciljem da se pri zapošljavanju predvidi postupak javne konkurencije po ugledu na državnu službu. Transparency International u BiH (TI BiH) je ranije podržao nastojanja Vlade FBiH da se urede prakse zapošljavanja u cijelom javnom sektoru kako bi se omogućio izbor najboljih kandidata i stalo na kraj partijskom i drugim vidovima koruptivnog zapošljavanja.

Međutim, Uredba, prema mišljenju TI BiH, neće otkloniti koruptivne rizike, niti će osigurati izbor najstručnijih kandidata u transparentnoj proceduri. Federalna vlada nije usvojila prijedloge TI BiH da se u procesu selekcije prednost da pismenom testiranju, a odbijena je i sugestija da se predvidi obavezan izbor prvorangiranog kandidata. Usvojeni propis tako sadrži ozbiljne nedostatke u pogledu otklanjanja najčešćih koruptivnih rizika, čime razotkriva stvarne namjere Vlade FBiH koja se očito samo deklarativno zalaže za borbu protiv korupcije.

TI BiH jeste učestvovao u ranim konsultacijskim procesima u vezi sa izradom Uredbe, te su predstavnici Vlade ovo često navodili u javnosti, ali napominjemo da TI BiH nije imao uvid u konačnu verziju dokumenta koja nam je predočena tek po njenom usvajanju. I ovakvim postupanjem Vlada FBiH je pokazala da ne postoje ozbiljne namjere da se civilno društvo uključi u kreiranje javnih politika i propisa.