Tokom 2019. godine za preventivne preglede karcinoma ZZO TK osigurao 728 hiljada KM

     

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od 2016. godine provodi programe prevencije karcionama u saradnji sa zdravstvenim ustanovama na području kantona. U ovoj godini u martu je raspisan javni poziv za ove programe u kome su mogle učestvovati zdravstvene ustanove. Riječ je o programima prevencije karcinoma dojke, grlića maternice, kolorektalnog sistema i karcinoma prostate.

”Za ova prva dva programa odnosno prevenciju karcionoma dojke i grlića maternice nešto je kraće postupak tekao, tako da smo u desetom mjesecu dobili saglasnost Ministarstva zdravstva, na osnovu koje smo zaključili ugovore sa onima koji su ispunjavali uslove u tom momentu” – istakao je Riad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

 

PREVENCIJA KARCINOMA DOJKE

U ovoj godini, prema ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, preventivni pregledi karcinoma dojke provode se u Domu zdravlja Živinice za stanovnike ovog grada, te u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, za sve ostale općine i gradove Tuzlanskog kantona. U okviru programa prevencije vrše se pregledi kod ljekara, klinički pregled i ultrazvuk dojke odnosno mamografija.

”Cilj ovog program je da se smanji smrtnost žena od karcionoma dojke, da se smanji broj invalidnosto i da se poboljša kvalitet života oboljelih od ove bolesti. Treba ukazati da ovaj program animira građane odnosno osigurana lica da je jako bitan taj prvi samopregled, da se redovno kontrolišu kod ljekara i svakako da informišemo javnost o značaju ovih preventivnih programa” – rekao je Riad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Ciljna grupa u okviru ovog programa su žene od 50-te do 69-te godine.

PREVENCIJA KARCINOMA GRLIĆA MATERNICE

Prema ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, preventivni pregledi karcinoma grlića maternice provode se u Domu zdravlja Živinice za stanovnike ovog grada, zatim Općoj bolnici ”Dr. Mustafa Beganović” za stanovnike Gračanice, te u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, za sve ostale općine i gradove Tuzlanskog kantona.

”Kod grlića maternice također je jako bitan taj prvi pregled i naravno skrining testovi koji se vrše i koji će ukazati na eventualno oboljenje. Svakako da je cilj da se smanji smrtnost i poboljša kvalitet života već oboljelih” – naglasio je Kurtalić.

Ciljna grupa u okviru ovog programa su žene od 20-te do 64-te godine.

PREVENCIJA KARCINOMA KOLOREKTALNOG SISTEMA

Tokom 2019. godine, prema ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, preventivni pregledi karcinoma koloretalnog sistema provode se u Domu zdravlja Banovići i Domu zdravlja Kalesija za stanovnike ovih općina, te u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, za sve ostale općine i gradove Tuzlanskog kantona.

”Sami metodi koji će se koristiti kod ovog programa jeste taj prvi pregled, zatim kolonoskopija koja će se obavljati u ovim ustanovama, svakako da je i ovdje cilj da se smanji smrtnost i da se poboljša kvalitet već oboljelih, odnosno da se smanji invalidnost. Ciljnu grupu kod karcinoma kolorektalog sistema odnosno karcionoma debelog crijeva čine muškarci i žene u dobi od 50-te do 74-te godine” – kazao je Kurtalić.

PREVENCIJA KARCINOMA PROSTATE

Prema ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, preventivni pregledi karcinoma prostate provode se u Centru za srce Tuzla za 50 posto stanovništva sa područja Kalesije, Sapne, Teočaka i Tuzle, dok će ostalih 50 posto vršiti Univerzitetski klinički centar Tuzla. Za ostale općine i gradove Tuzlanskog kantona preglede prevencije karcinoma prostate vrši Univerzitetski klinički centar Tuzla.

”Osnovni metod za prevenciju karcionoma prostate jeste redovno javljanje kod specijaliste urologa, zatim klinički pregled, digitorektalni pregled i ultrazvuk prostate. Ciljnu grupu otkrivanja karcionoma prostate čine muškarci od 50 godina i više” – istakao je Kurtalić.

Tokom 2019. godine za preventivne preglede Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona osigurao je 728 hiljada KM. U 2020-toj s početkom godine krenut će realizacija ovih programa, a zdravstvene ustanove dužne su svakodnevno tokom radnog vremena pružati usluge preventivnih pregleda, s ciljem pomoći osiguranim licima.