Tokom februara policija će provoditi aktivnost „Od vrata do vrata“ – Cilj spriječiti nasilje u porodici

Uvođenjem nasilja u porodici u Krivično zakonodavstvo jasno je naglašeno da nasilje u porodici više nije privatni, nego društveni problem. Mi kao društvo dužni smo reagovati na svaki vid nasilja, pa i onog u porodici, svojoj ili tuđoj. Upravo iz tog razloga u novembru je pokrenuta kampanja „Čuješ, vidiš, znaš – reaguj“ koja će se … Nastavi čitati Tokom februara policija će provoditi aktivnost „Od vrata do vrata“ – Cilj spriječiti nasilje u porodici