Tokom pandemije virusa Korona građanima dostupni brojevi telefona za informisanje

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Zbog povećanih izvora netačnih, kao i širenja panike na osnovu neutvrđenih informacija, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je odlučio da u okviru svog djelovanja osposobi telefonske linije na koje ćete moći dobiti liječnika koji će vam pojasniti mnoga pitanja o kojima se u javnosti diskutuje.

Moramo biti svjesni da mjere koje se preduzimaju na nivou Federacije BiH, koje između ostalog, imaju uključenu izolaciju i fizičko udaljavanje od ljudi, su za naše dobro, ali svakako mogu nepovoljno uticati na psihološko stanje svih građanki i građana naše zemlje. Upravo iz tog razloga smo obezbijedili i psihološko savjetovanje. Savjetovanje pokušajte shvatiti više kao razgovor sa stručnom osobom, koja će vam pomoći da posložite pometnje koje izaziva situacija u kojoj se svi nalazimo.

U nastavku su pitanja koja možete postaviti našim liječnicima, i naravno, neka ovi upiti budu inspiracija za mnoga druga, jer Vi zaslužujete znati.

Ko treba da radi testiranje i kome se javiti, pojašanjenje termina prvog, drugog i trećeg kontakta, pojašnjenje težine simptoma bolesti i redoslijed korakakada se javljaju u dom zdravlja svom porodičnom doktoru, a kada epidemiološkoj službi kantonalnih zavoda za javno zdravstvo,uputstva o samoizolaciji, koja sredstva mogu koristiti za denifekciju u kućnim uvjetima, svrsishodnost nošenja rukavica i maski, odgovor na mitove i neistinite izvore informacija.