Tri inicijative za liječenje bolesne djece, trenutno stanje: 0 KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nakon što je Kolegij Gradskog vijeća Tuzla prihvatio inicijativu vjećnika Mirnesa Ajanovića da se na dnevni red sjednice zakazane za sutra uvrsti Prijedlog za utvrđivanje posebne budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život, danas je sa novim prijedlogom izašao i Kolegij gradonačelnika. 

„Mi smo dobro proanalizirali i napisali inicijativu i nadam se da će to biti i inicijativa Gradskog vijeća za donošenje zakona o Fondu solidarnosti za liječenje teških oboljenja kod djece, ali ne samo za liječenje djece u inostranstvu, kao što je to slučaj u Republici Srpskoj, nego za liječenje u BiH i inostranstvu“, izjavio je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle. 

Danas obznanjena inicijativa nije odgovor na Inicijativu koju je podnio Mirnes Ajanović, a potom prihvatio Kolegij Gradskog vijeća, tvrdi gradonačelnik. Osim toga, u Budžetu Grada Tuzla već postoji budžetska stavka namjenjena liječenju građana, ali pod drugim nazivom. Svjetlana Kakeš, rukovodilac Stručne službe za poslove gradnačelnika Tuzle kaže da je u proteklih deset godina iz Budžeta grada za liječenje građana i pomoć socijalno ugroženim građanima izdvojeno više od sedam miliona maraka.

„U ovoj godini također u skladu s tim prosjekom planirano je 727 000 KM za ove i slične potrebe. Grad Tuzla već ima planirana sredstva za pomoć u liječeju. Mi smo svjesni da ta sredstva nisu dovoljna za pomoć u liječenju naših građana, pogpotovo za pomoć u liječenju djece kod teških oboljenja  i zato smo pristupili iznalaženju jednog sistemskog rješenja koje bi se uklopilo u postojeći zdravstveni sistem“, kazala je Kakeš.

Zbog toga, objašnjava gradonačelnik, povećanje sredstava u budžetu namjenjenih liječenju djece pa čak ni utvrđivanje nove stavke u tu svrhu jedostavno nije rješenje.

„Mi ne odgovaramo nikome. Mi smo samo problem koji se pojavio nastojali proanalizirati što ozbiljnije i predložiti izlaz. Nije izlaz u tome. Stavka može ostati 700 000 maraka, može se i povećati, ali u tome nije izlaz. Kvalitetan je izlaz samo u ovome što smo mi predložili ovom inicijativom“, izjavio je Imamović.

Gradsko vijeće Tuzla razmatrat će obje pomenute inicijative, dok se na dnevnom redu neće naći inicijativa Neformalne grupe roditelja kojom se kao jedan od izvora finansiranja liječenja djece traži da se političari odreknu paušala i drugih naknada. Podsjećamo, ova inicijativa razmatrat će se tek kao propratni akt inicijativi Mirnesa Ajanovića.