Tužiteljica Tadić održala sastanak sa Vijećem predmete ratnih zločina u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH, Gordana Tadić, sa zamjenikom rukovoditelja Posebnog odjela za ratne zločine Izetom Odobašićem, sastala se sa sucima Stalnog sudskog vijeća za predmete ratnih zločina Suda BiH, Minkom Kreho, Željkom Marenić i Stanišom Gluhajićem.

Sastanak je realiziran u okviru realizacije strateških mjera iz Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, a tijekom sastanka razgovarano je o aktivnostima i obvezama institucija, u realizaciji predviđenih mjera.

Tužiteljstvo BiH u svom radu postupa u skladu sa preporukama sutkinje Joanne Korner, kao i preporukama iz Državne strategije, kako bi se ostvarila što veća iskorištenost kapaciteta, što je bitno i radi realizacije IPA projekata koji se odnose na procesuiranje predmeta ratnih zločina.

Tužiteljstvo BiH i Sud BiH uključeni su u procese predlaganja i ustupanja predmeta entitetskim pravosudnim institucijama, izdavanje i realiziranje naredbi za ekshumacije i traženje nestalih, kao i druge aktivnosti koje su povezane sa radom na predmetima ratnih zločina.

Sastanci između dužnosnika Tužiteljstva BiH i Suda BiH, održavaju se periodično, a o provedenim aktivnostima institucije izvještavaju nadzorno tijelo za praćenje realizacije mjera iz Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.