Tuzla: Održan prvi radni sastanak za izradu Strategije za osobe treće životne dobi

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Danas su predstavnici Grada Tuzla i Švicarskog crvenog križa organizovali prvi sastanak Radne grupe za izradu Strategije za građane treće životne dobi na području grada Tuzla za period 2020.-2026. godine.

Pored predstavnika nadležnih gradskih službi, članovi Radne grupe su predstavnici JU Centar za socijalni rad Tuzla, JZNU Dom zdravlja Tuzla, JU Dom penzionera Tuzla, Crvenog krsta/križa grada Tuzla i Tuzlanskog kantona, te Udruženja Mreža aktivnog starenja i Udruženja penzionera/umirovljenika grada Tuzle.

”Pravimo jednu cjelovitu strategiju prema cijeloj populaciji osoba treće životne dobi. Neki elementi strategije su do sada urađeni, dobri, navježbani i traju godinama, a sada uvodimo nove elemente te strategije, otvaramo nove pravce i dajemo sebi nove ciljeve i u tome smo prvi u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj je poboljšanje kvaliteta života našim sugrađankama i sugrađanima koji su u trećoj životnoj dobi”, kazao je gradonačelnik Jasmin Imamović.

Strategija za osobe treće životne dobi Grada Tuzla, rezultat je višegodišnjeg rada Gradske uprave, Švicarskog crvenog križa, a odmah po njenoj finalizaciji i nakon što je usvoji Gradsko vijeće pristupit će se izradi aplikacije ka Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji za proglašenjem Tuzle ”Age-frinedly” gradom, što bi je učinilo prvom takvom lokalnom zajednicom u Bosni i Hercegovini.

”Tiče se svih segmenata života starije populacije, tako da sve što može doprinijeti njihovom kvalitetnijem životu i uključivanju u društvene tokove i unaprjeđenju tog kvaliteta bit će predmet te strategije”, istakla je direktorica Švicarskog crvenog križa Bosne i Hercegovine, Mihela Hinić.

U Gradskoj upravi, prethodno je potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji, koji za cilj ima razvijanje programskog pristupa djelovanjima i pomoći starijim građanima u društvenoj zajednici, te podrške u izradi Strategije za građane treće životne dobi – Age – friendly Tuzla. Postojanje Strategije za građane treće životne dobi, važan je preduslov za apliciranje na međunarodne fondove, naročito imajući u vidu da je period 2020.-2030. proglašen Dekadom zdravog starenja.