Tuzlanski gradski stadion dobija nove sadržaje – otvoren javni poziv za izvođače

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Grad Tuzla objavio je poziv za nabavku izvođača radova na izgradnji kompleksa gradskog stadiona “Tušanj” u Tuzli. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uključenog PDV, kroz 3 LOT-a je 455.555,56 KM. Predmet nabavke je podijeljen na lotove LOT 1 za Izgradnju dodatnog sadržaja na gradskom stadionu “Tušanj“ u Tuzli – nabavka, transport i postavljanje kontejnera različitih sadržaja, LOT 2 odnosi se na sanaciju atletske staze na gradskom stadionu a LOT 3 je sanacija glavnog ulaza na gradskom stadionu.

Radovi će biti završeni sredinom ove godine

”To će biti odmah, čim se prođe tenderska procedura, dok se neko žali ili ne to je opet dva mjeseca. Ako se niko ne žali, ako neko dobije, to će se odmah za jedno mjesec, dva početi graditi, a planira se da bude završeno do sredine ove godine’‘ rekao je Dževad Šećerbegović, direktor Gradskog stadiona Tušanj u Tuzli.

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. Za svaki lot se podnosi posebna ponuda. U ponudi unutar lota moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definisano tehničkom specifikacijom.

Ponuđač za svaki lot može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji preda ili učestvuje sa više ponuda, samo samostalno ili u okviru grupe ponuđača za isti lot, biće odbačene sve njegove ponude za taj lot.

Rok za izvođenje radova računat će se od dana uvođenja Izvođača u posao i to po LOT-ovima do 50 i 40 dana.